Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Nie, v prípade medzinárodnej mobility s partnerskými krajinami nie je možné rozdeliť obdobie mobility na obdobie s grantom a s „nulovým grantom“. Individuálna podpora musí ostať rovnaká počas celého obdobia mobility dohodnutého pred začiatkom mobility.

    Účastník ale môže požiadať o predĺženie mobility s nulovým grantom predtým, ako ukončí pôvodne naplánovanú mobilitu. Vysielajúca i prijímajúca inštitúcia s tým musí súhlasiť. S účastníkom musí byť následne uzavretý dodatok k zmluve a doplnený Learning agreement (časť Počas mobility), resp. v prípade mobility zamestnanca Program mobility.