Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Áno, ako je uvedené v Sprievodcovi programom Erasmus+, grant na organizačnú podporu je príspevok na všetky náklady, ktoré inštitúciám vzniknú v súvislosti s činnosťami zameranými na podporu mobility študentov a zamestnancov VŠ (prichádzajúcich aj odchádzajúcich). Ako prvý príklad sú uvedené návštevy potenciálnych partnerov s cieľom dohodnúť podmienky medziinštitucionálnych zmlúv, ktoré sa týkajú výberu, prípravy, prijatia a začlenenia mobilných účastníkov, atď.