Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Na tvorbe rozpočtu projektu KA2 - Strategické partnerstvá sa má podieľať celý projektový tím. Príjemcom grantu je však žiadateľ/koordinátor, ktorý ako jediný prihlášku podáva a v prípade jej schválenia aj podpisuje s národnou agentúrou zmluvu o poskytnutí grantu. Výška rozpočtov jednotlivých projektových partnerov závisí od objemu projektových aktivít, do ktorých sa partneri zapoja, čo by malo byť predmetom vzájomnej internej zmluvy medzi žiadateľom/koordinátorom a jednotlivými projektovými partnermi.
    Výnimka platí pre Školské výmenné partnerstvá, v ktorých sa grant udelí každej partnerskej škole, nielen koordinátorovi.