Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Intenzívne programy, ako sme ich poznali v Programe celoživotného vzdelávania, už v programe Erasmus+ nefigurujú ako samostatná aktivita, ale iba ako doplnková aktivita, resp. prostriedok k dosiahnutiu cieľov stanovených v projekte KA2 – Strategické partnerstvá. Nemôžu byť jedinou aktivitou Strategického partnerstva, sú oprávnené iba v kombinácií s inými druhmi aktivít a môžu sa realizovať len v odôvodnených prípadoch.