Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Trvanie projektu KA2 - Strategické partnerstvo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy závisí od sektoru vzdelávania: - sektor VŠ: minimálne 24 mesiacov a maximálne 36 mesiacov, - sektor ŠV, OVP a VD: minimálne 12 mesiacov a maximálne 36 mesiacov. Školské výmenné partnerstvá bez dlhodobých mobilít žiakov môžu trvať 12 až 24 mesiacov,  s dlhodobými mobilitami žiakov, až 36 mesiacov. Žiadateľ o grant musí stanoviť celkovú dĺžku projektu už v štádiu podávania prihlášky.