Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2015 - Školské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2015 [SK, pdf, 4 MB]
 • Všeobecné podmienky [SK, pdf, 656 KB]
 • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, pdf, 628 KB]
 • Príloha I – Opis projektu (časti z prihlášky)
 • Príloha II – Odhadovaný rozpočet (vypracuje NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 454 KB]
 • Príloha IV – Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
  • a) Mobilita zamestnancov:
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov/pracovníkov na výučbu a ďalšie vzdelávanie (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 84 KB]
   • Program mobility pre zamestnancov/pracovníkov v školskom vzdelávaní [SK, doc, 44 KB]
   • Mobility Agreement for School Education and Adult Education [EN, docx, 27 KB]
   • Mobility Quality Commitment [EN, docx, 29 KB]
   • Záväzok kvality [SK, doc, 53 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 306 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 54 KB]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]