Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2015 - Školské vzdelávanie - Strategické partnerstvá (projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+)

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2015 [SK, pdf, 4 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, pdf, 624 KB]
 • Všeobecné podmienky pre projekty s viacerými príjemcami [SK, pdf, 693 KB]
 • Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov v KA2 [EN, pdf, 402 KB]
 • Príloha I - Opis projektu
 • Príloha II - Odhadovaný rozpočet
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s viacerými príjemcami) [SK, pdf, 517 KB]
 • Príloha IV - Mandátne listy medzi koordinátorom a príjemcami [EN, doc, 45 KB]
 • Príloha V - Zoznam ďalších príjemcov
 • Príloha VI - Formulár predbežnej správy (ak je to relevantné) [SK, doc, 222 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 270 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 60 KB]
 • Inštrukcie k žiadosti o zmenu rozpočtu KA2 [SK, pdf, 272 KB]
 • Žiadosť o zmenu rozpočtu pre projekty KA2 [SK, xlsx, 38 KB]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]