Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Formuláre žiadostí

UPOZORNENIE: formuláre žiadostí nie je možné otvoriť priamo zo stránky. Najskôr ich uložte u seba na PC a to tak, že pravým tlačidlom kliknete na (pdf) pri žiadosti a z kontextového menu si vyberiete Uložiť odkaz ako...

POZOR: elektronické prihlášky sa dajú podať najneskôr do poludnia (12:00) termínu pre podanie daného typu prihlášky. V prípade technickým problémov s podaním prihlášok kontaktujte helpdesk@saaic.sk, alebo volajte na 02/209 22 282.

Kontaktné a tréningové semináre