Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Doplňujúca výzva pre Strategické partnerstvá ako odpoveď na situáciu vyvolanú COVID-19

Aktuálna pandémia okrem obmedzení ako môžu interagovať ľudia navzájom a realizovať každodenné aktivity má významný dopad na poskytovanie vzdelávania, odbornej prípravy a aktivít pre mládež. V tomto vypätom čase pre našu spoločnosť dostupnosť vzdelávania podporuje rovnosť príležitostí ľudí s rôznorodým zázemím a môže byť základom pre urýchlenie nastolenia bežného života. Vo svetle týchto výnimočných podmienok program Erasmus+ prijal výzvu a potvrdzuje svoju rolu európskeho nástroja podporujúceho inováciu vzdelávania, odbornej prípravy, práce s mládežou a športu s cieľom nenechávať nikoho zaostávať. V roku 2020 program v dodatočnej výzve podporí strategické partnerstvá v témach:

    Digitálne vzdelávanie

    Kreativita a kultúra