Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Výzvy na podávanie žiadostí

  • Európska komisia zverejnila dňa 25.10.2017 Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2018 - EAC/A05/2017 [SK, pdf, 411 KB] pre nové projekty v rámci programu Erasmus+.
  • Oprava termínov pre Oblasť Mládeže [SK, pdf, 335 KB]
  • Výzva na rok 2018 - Charta pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci programu Erasmus+ na obdobie rokov 2017 – 2020 [SK, pdf, 889 KB], [EN, pdf, 365 KB]
  • Výzva 2018 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby [SK, pdf, 301 KB]