Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Výzvy na podávanie žiadostí

  • Doplňujúca výzva Erasmus+ – reakcia na koronavírus [SK, pdf, 141 KB]
  • Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2020 - EAC/A02/2019 pre nové projekty v rámci programu Erasmus+. [SK, pdf, 508 KB], korigendum k výzve na predkladanie návrhov 2020 [SK, pdf, 499 KB]
  • Výzva na podávanie žiadosti o Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (2021-2027) - EACEA/03/2020. [SK, pdf, 785 KB]
  • Výzva 2020 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby [SK, pdf, 257 KB]