Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Inštrukcie + harmonogram


  • Kalendár pre Kľúčovú akciu 1 a Kľúčovú akciu 2 na rok 2018 [SK, pdf, 133 KB]
  • Inštrukcie k vypĺňaniu pdf formulárov KA2 [EN, pdf, 1 MB]
  • Inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov [EN, pdf, 1 MB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA1 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 813 KB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA2 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 635 KB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA229 - Školské výmenné partnerstvá [SK, pdf, 868 KB]
  • Videoinštrukcie k príprave prihlášok KA1 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy
  • Videoinštrukcie k príprave online prihlášok KA229 - Školské výmenné partnerstvá