Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Výzvy na podávanie žiadostí

  • Európska komisia zverejnila dňa 20.10.2016 Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2017 /EAC/A03/2016 [SK, pdf, 408 KB] pre nové projekty v rámci programu Erasmus+
  • Výzva na rok 2017 - Charta pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci programu Erasmus+ na obdobie rokov 2017 – 2020 [SK, pdf, 705 KB], [EN, pdf, 76 KB], Príloha 1 [SK, pdf, 666 KB]
  • Výzva 2017 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby [SK, pdf, 339 KB]

Výzvy uvedené vyššie sú výhradne výzvami spravovanými Národnou agentúrou. Informácie o ostatných výzvach programu Erasmus+ nájdete na stránke Výkonnej agentúry.
  • Výzvy na centralizované akcie na rok 2017