Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Výzvy na podávanie žiadostí

  • Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2019 - EAC/A03/2018 [SK, pdf, 0], On-line verzia pre nové projekty v rámci programu Erasmus+.
  • Výzva na rok 2019 - Charta pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci programu Erasmus+ na obdobie rokov 2019 – 2020 [SK, pdf, 805 KB], [EN, pdf, 485 KB]
  • Hodnotenie prihlášok 2019 - metodika prideľovania bodov [SK, pdf, 555 KB]
  • Výzva 2019 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby [SK, pdf, 146 KB]
  • Žiadosť vysokej školy o špeciálny grant [SK, xlsx, 72 KB]
  • Prihláška pre účastníka mobility so špeciálnymi potrebami [SK, docx, 154 KB]