Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Príručky pre žiadateľov

  • Príručka k programu Erasmus+ 2016 - oprava z 18.1.2016 [SK, pdf, 5 MB] [EN, pdf, 8 MB], korigendum [EN, pdf, 183 KB]
  • Operačné ciele programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na rok 2016 [SK, pdf, 419 KB]
  • Typy oprávnených inštitúcií pre sektor školského vzdelávania [SK, pdf, 85 KB]
  • Príručku k dlhodobým mobilitám žiakov v KA2 – Strategické partnerstvá [EN, pdf, 402 KB]
  • Sadzby grantov pre vysokoškolských študentov a zamestnancov v programe E+ 2016 [SK, pdf, 157 KB]
  • Sadzby grantov pre zamestnancov a učiacich sa v programe E+ v oblasti školského vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých 2016 [SK, pdf, 137 KB]
  • Príručka pre hodnotiteľov 2016 - informácia o pravidlách hodnotenia
  • Zjednodušený sprievodca programom pre mládež a šport [SK, pdf, 5 MB]