Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2014-1-SK01-KA108-000330
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 82101, Bratislava

Neschválené prihlášky

2014-1-SK01-KA108-000379
Kanet n.o.
Kapitulská 11, 81101, Bratislava