Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2014-1-AT01-KA201-000896
ACT in Europe
Gymnázium Andreja Kmeťa
Gwerkovej-Golnerovej 6, 96917, Banská Štiavnica
Grant: 27 060,- EUR
2014-1-AT01-KA201-000905
Enhanced Skills, Competence and Practice for the Economy
Gymnázium - Gimnázium Štúrovo
Adyho 7, 94301, Štúrovo
Grant: 35 770,- EUR
2014-1-AT01-KA201-000909
Ecological, what Else? Sustainable Schools on the fast Lane in Europe!
Stredná odborná škola
Námestie sv. Martina 409/5, 90851, Holíč
Grant: 38 820,- EUR
2014-1-BG01-KA201-001396
Forensics and Creative Theatre
Gymnázium
Alejová 1, 04149, Košice
Grant: 40 195,- EUR
2014-1-BG01-KA201-001459
Games Always Make Everyone Supportive
Základná škola
Nad Medzou 1, 05201, Spišská Nová Ves
Grant: 27 525,- EUR
2014-1-CZ01-KA201-001750
Další evropská spolupráce mateřských školek 3
Materská škola
Fojstvo č. 1253, 02351, Raková
Grant: 14 000,- EUR
2014-1-CZ01-KA201-001752
Handmade Tradition
Materská škola
Hurbanova 247/5, 01401, Bytča
Grant: 14 000,- EUR
2014-1-CZ01-KA201-001759
Together at a Table
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Nitrianska cesta 61, 94002, Nové Zámky
Grant: 14 400,- EUR
2014-1-CZ01-KA201-001785
Solidarity without Frontiers
Základná škola
Sibírska 42, 08001, Prešov
Grant: 40 975,- EUR
2014-1-DE03-KA201-001294
Ready >> Set >> Go - for Life after School as happy Europeans
Základná škola
Sadova 620, 90501, Senica
Grant: 26 095,- EUR
2014-1-DE03-KA201-001363
Plastic-S-kills - Die Plastiktüte zwischen Kult und Katastrophe
Obchodná akadémia
Hviezdoslavova 330/17, 01901, Ilava
Grant: 24 880,- EUR
2014-1-DE03-KA201-001540
Berufliche Perspektiven in Europa
Gymnázium
Konštantínova 2, 08065, Prešov
Grant: 24 275,- EUR
2014-1-EL01-KA201-001286
Technology for Life
Základná škola - Alapiskola
Mládežnícka 7, 98601, Fiľakovo
Grant: 15 623,- EUR
2014-1-ES01-KA201-003384
Trilinguablog
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Školská 4, 07101, Michalovce
Grant: 19 795,- EUR
2014-1-ES01-KA201-004683
Roll the Dice
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Hurbanova 9, 97401, Banská Bystrica
Grant: 20 350,- EUR
2014-1-ES01-KA201-004981
Lessons for Present, Lessons for Future
Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10, 91701, Trnava
Grant: 26 550,- EUR
2014-1-IE01-KA201-000307
Raising Expectations through Erasmus+
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
Bernolákova 18, 04011, Košice
Grant: 15 760,- EUR
2014-1-IT02-KA201-003368
A Virtual Intertextual Tour across Ancient Entrepreneurship
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, 83102, Bratislava
Grant: 34 220,- EUR
2014-1-LT01-KA201-000650
Socialize, Observe, Learn
Základná škola
Levická 737, 95201, Vráble
Grant: 16 850,- EUR
2014-1-NL01-KA201-001069
21st Century Europeans, power to the Pupils
Gymnázium - Gimnázium
Horešská 18, 07701, Kráľovský Chlmec
Grant: 38 240,- EUR
2014-1-NL01-KA201-001125
Under the Same Sky, O pen Minds and Equal Rights for All
Základná škola
Pri Podlužianke 6, 93401, Levice
Grant: 28 785,- EUR
2014-1-PL01-KA201-002787
Career in Art
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika
Vajanského 23, 93403, Levice
Grant: 33 500,- EUR
2014-1-PL01-KA201-002875
Creativity knows no Borders
Gymnázium Mikuláša Kováča
Mladežnícka 51, 97404, Banská Bystrica
Grant: 41 510,- EUR
2014-1-PL01-KA201-002887
Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Salka 428, 94361, Salka
Grant: 69 925,- EUR
2014-1-PL01-KA201-003429
Building Potencial of School in Areas of Healthy Lifestyle and Protecting Environment the Way of Balanced Students' Development
Základná škola s materskou školou
Palín 104, 07213, Palín
Grant: 25 760,- EUR
2014-1-PL01-KA201-003623
Our Digital Science Lab
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25, 02601, Dolný Kubín
Grant: 41 250,- EUR
2014-1-PT01-KA201-000823
Old Jobs and New Jobs
Základná škola Haniska
Haniska 290, 04457, Košice
Grant: 17 120,- EUR
2014-1-RO01-KA201-002885
Healthy European Youth
Stredná odborná škola
Ul. sv. Michala 36, 93480, Levice
Grant: 27 200,- EUR
2014-1-SE01-KA201-000929
The Creative Lion
Súkromná stredná umelecká škola filmová
Petzvalova 2, 04011, Košice
Grant: 20 220,- EUR
2014-1-SE01-KA201-000961
Europeans Teaching and Learning Together
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, 09301, Vranov nad Topľou
Grant: 11 500,- EUR
2014-1-SK01-KA201-000431
Bags to do in your city
Základná škola Dr. J. Dérera
Gen. M. R. Štefánika 7, 90101, Malacky
Grant: 31 725,- EUR
2014-1-SK01-KA201-000434
from Classroom To Career
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, 05801, Poprad
Grant: 22 640,- EUR
2014-1-SK01-KA201-000436
No Enemies Violence - Equal Rights
Spojená škola, Martin
Červenej armády 25, 03601, Martin
Grant: 38 960,- EUR
2014-1-SK01-KA201-000441
V rozprávkovom lese
Základná škola s materskou školou, Madunice
Železničná 102, 92242, Madunice
Grant: 27 120,- EUR
2014-1-SK01-KA201-000445
Key Competences for School Sustainability
Stredná odborná škola
Pod amfiteátrom 7, 93401, Levice
Grant: 24 900,- EUR
2014-1-SK01-KA201-000457
European Network of Debate Teachers
Slovenská debatná asociácia
Pražská 11, 81104, Bratislava
Grant: 104 000,- EUR
2014-1-SK01-KA201-000472
MEDIA EDUCATION: FROM PASSIVE CONSUMERS TO ACTIVE CREATORS
Stredná priemyselná škola, Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24, 08901, Svidník
Grant: 35 045,- EUR
2014-1-SK01-KA201-000485
Touching Hearts for Environmental International Awareness
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Mierová 5, 93403, Levice
Grant: 28 250,- EUR
2014-1-SK01-KA201-000500
Bezpečná energia - energia pre budúcnosť
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, 97251, Handlová
Grant: 26 940,- EUR

Príjemca odstúpil od zmluvy

2014-1-FR01-KA201-008545
Local Food, Global Change
Základná škola
Svrčinovec 336, 02312, Svrčinovec
Grant: 38 438,- EUR
2014-1-HU01-KA201-002273
The Danube knows no Borders
Obchodná akadémia I. Karvaša
Hrobákova 11, 85102, Bratislava
Grant: 6 000,- EUR

Neschválené prihlášky

2014-1-SK01-KA201-000430
Exploring the richness and diversity of other cultures
Stredná odborná škola, Pruské
Pruské 294, 01852, Pruské
2014-1-SK01-KA201-000433
Let´s Improve Regular School Attendance
Obchodná akadémia, Nitra
Bolečkova 2, 95050, Nitra
2014-1-SK01-KA201-000438
Spoločne žiť zdravo a hravo
Materská škola, Súhradka 204, Lednické Rovne
Súhradka 204, 02061, Lednické Rovne
2014-1-SK01-KA201-000439
HRAVÁ CESTA ZA POZNANÍM
Materská škola, Streženice
Hlavná 83, 02001, Streženice
2014-1-SK01-KA201-000440
Národné prostredie a produkty v európskom obchode
Obchodná akadémia
Volgogradská 3, 08074, Prešov
2014-1-SK01-KA201-000442
The Journey under the Rainbow
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
Juhoslovanská 4, 04013, Košice
2014-1-SK01-KA201-000444
Young People and Health in the European Context
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, 81107, Bratislava
2014-1-SK01-KA201-000447
Health and Active lifestyle join us
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166, 02744, Tvrdošín
2014-1-SK01-KA201-000451
Environmentálna výchova inovatívne
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou
Rakovec nad Ondavou 2, 07203, Rakovec nad Ondavou
2014-1-SK01-KA201-000452
The Life in the Surroundings of a Healthy School
Základná škola, Vajanskeho 2844/47, Lučenec
Vajanského 2844/47, 98401, Lučenec
2014-1-SK01-KA201-000453
CLIL for a Europe on the move
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM
Štvrť SNP 1004/34, 92401, Galanta
2014-1-SK01-KA201-000454
Spoločne s hendikepovanými v Európe
Odborné učilište internátne, Ladce
Hviezdoslavova 668, 01863, Ladce
2014-1-SK01-KA201-000460
Slovak and Malta students exchange
Súkromná základná umelecká škola
Ďurková 18, 94901, Nitra
2014-1-SK01-KA201-000462
So Close, Yet So Distant
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Školská 7, 05201, Spišská Nová Ves
2014-1-SK01-KA201-000463
Moje mesto – moja vlasť
Základná škola, Fándlyho 11, Pezinok
Fándlyho 11, 90201, Pezinok
2014-1-SK01-KA201-000471
Safe, healthy and educated Europe = our future
Stredná priemyselná škola, Snina
Partizánska 1059/23, 06901, Snina
2014-1-SK01-KA201-000474
Netradičná cesta k športovaniu
Základná škola, Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
Maxima Gorkého 21, 91702, Trnava
2014-1-SK01-KA201-000478
APPRECIATE TODAY, CARE FOR TOMORROW
Cirkevná spojená škola
Školská 650, 09302, Vranov nad Topľou
2014-1-SK01-KA201-000488
Škola hrou
Základná škola s materskou školou, Preseľany
Preseľany 580, 95612, Preseľany
2014-1-SK01-KA201-000504
Československá hudebně vizuální laboratoř
Základná umelecká škola Jozefa Potočára
Školská 945, 02201, Čadca
2014-1-SK01-KA201-000509
Program of Increasing Student Achievement
Mesto Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801, Sečovce