Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2014-1-SK01-KA204-000435
Ľudové remeslo-šanca pre každého
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, 92041, Leopoldov
Grant: 99 200,- EUR
2014-1-SK01-KA204-000437
Educational Senior Network
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 81806, Bratislava
Grant: 111 400,- EUR
2014-1-SK01-KA204-000486
Strengthening of the capacities of individuals through establishment of the municipality social business / Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania
Nezisková organizácia EPIC
Panenská 29, 81103, Bratislava
Grant: 243 401,- EUR

Neschválené prihlášky

2014-1-SK01-KA204-000446
Enhancement of Adult Educators' Competences
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, 90021, Svätý Jur
2014-1-SK01-KA204-000448
Potter raiting
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, 08301, Sabinov
2014-1-SK01-KA204-000456
„Parliaments in Europe - the innovative teaching methodology”
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 96053, Zvolen
2014-1-SK01-KA204-000458
Innovative Aspects of International Vocational Training in Relation to Requirements of Labour Market
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2, 94976, Nitra
2014-1-SK01-KA204-000467
MOBILIS
PRERAG, združenie
Dubová 5, 08001, Prešov
2014-1-SK01-KA204-000468
A CURRICULUM THAT WORKS -innovative approach to curriculum building respecting the educational needs of low-qualified and disadvantaged learners.
Jazyková škola ACTIVE, s.r.o.
Južná trieda 13, 04001, Košice
2014-1-SK01-KA204-000469
Elaboration of a Functional Management Structure for an Innovative Language School
HARMONY - Tvoja cesta poznania, s.r.o.
Kapitulská 26, 91701, Trnava
2014-1-SK01-KA204-000473
Towards Resilient Regions
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200, Košice
2014-1-SK01-KA204-000475
Mise en oeuvre de stratégies innovantes de l'enseignement du français
Francúzska aliancia Košice
Jesenského 26, 04001, Košice
2014-1-SK01-KA204-000487
Aktívni mladí Európania prostredníctvom rozvíjania základných a prierezových zručností
PROACADEMY, o.z.
Záhradnícka 72, 82108, Bratislava
2014-1-SK01-KA204-000499
Development and Assessment of Competencies - entrepreneurial and transversal skills / Vývoj a hodnotenie kompetencií - podnikateľské a prenositeľné zručnosti
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, 03601, Martin
2014-1-SK01-KA204-000508
Podpora podnikateľských zručností zmenou myslenia mladých ľudí
Pomoc vidieku - záujmové združenie občanov
Petőfiho 29, 98401, Lučenec