Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK01-KA202-008883
Learning, training and working for better perspectives and employability
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky
Baštová 7, Bratislava
Grant: 186 745,- EUR
2015-1-SK01-KA202-008890
Rozvoj duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch (Enhancing the dual education system in small and medium size enterprises)
EkoFond, n.f.
Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Grant: 212 511,- EUR
2015-1-SK01-KA202-008909
"STEP AHEAD" - The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry
Stredná odborná škola automobilová
J. Jonáša 5, Bratislava
Grant: 194 120,- EUR
2015-1-SK01-KA202-008925
Partnerstvo v odbornom vzdelávaní
Spojená škola
Štúrova 848, Detva
Grant: 120 135,- EUR
2015-1-SK01-KA202-008951
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training
Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
Grant: 280 953,- EUR
2015-1-SK01-KA202-008970
Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Grant: 260 420,- EUR

Neschválené prihlášky

2015-1-SK01-KA202-008878
Developing Strategies - fostering local development through Support of entrepreneurial thinking and vocational skills of key actors of Tourism
INAK
Belehradská 8, Bratislava
2015-1-SK01-KA202-008882
PAINT - Professional and Innovative Technologies for Content and Language Integrated Learning/CLIL in Painting Professions
FINAM s.r.o.
Mariánska 14, Bratislava
2015-1-SK01-KA202-008902
Assessment of hygiene, sanitation and welfare in the management of domestic animals and fishpond.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, Košice
2015-1-SK01-KA202-008911
EnJOY life through GaminG
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, Bratislava
2015-1-SK01-KA202-008912
Worked Based Education and Training Platform in Biogas Sector
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2015-1-SK01-KA202-008916
Modern foreign language tools for CNC VET students
Centre for Modern Education (SK)
Šancova 70, Bratislava
2015-1-SK01-KA202-008918
FLIPPED - learning outcome focused teaching in vocational education
TRANSFER Slovensko
Hraničná 18, Bratislava
2015-1-SK01-KA202-008923
Flow applied in education
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Námestie slobody 12, Sobrance
2015-1-SK01-KA202-008932
Duálne vzdelávanie mládeže so zdravotným znevýhodnením (Dual education of youth with disabilities)
TENENET o.z.
Lichnerova 41, Senec
2015-1-SK01-KA202-008935
Európska výmena skúseností s inováciou vzdelávania žien v oblasti zdravia - European exchange of experience with innovation women’s health education
OZ Guľôčka
Málaš č. 260, Málaš
2015-1-SK01-KA202-008940
Renewable Energy Sources - cOntribUtion to open Recognition of Curricula in the Educational System
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
2015-1-SK01-KA202-008950
Gypsy Driving Licence (Rómsky vodičský preukaz)
Združenie autoškôl Slovenskej republiky
Plzenská 2, Prešov
2015-1-SK01-KA202-008953
Learn2Type
Edukácia@Internet
Víťazná 840/67A, Partizánske
2015-1-SK01-KA202-008964
Pilotné centrum pre podporu vedy a techniky
Stredná odborná škola
Kysucká 14, Senec
2015-1-SK01-KA202-008968
ExtendINT-SME – Extending INT-SME project
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, Bratislava
2015-1-SK01-KA202-008971
Global Digital Geography
Človek v ohrození
Pražská 11, Bratislava
2015-1-SK01-KA202-008972
Innovation in teaching vocational subjects
Stredná odborná škola
Štefánikova 39, Svit
2015-1-SK01-KA202-008978
Development of teaching material and ECVET tools for Earth building
ArTUR
Hrubý Šúr č. 237, Hrubý Šúr
2015-1-SK01-KA202-008979
European qualification, training and assessment framework for the competences of the Social Media Officer
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok
Kysucká ul. 14, Senec
2015-1-SK01-KA202-008981
Take Tech for Future
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, Bratislava