Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK01-KA204-008930
Life from soil
SOSNA
Okružná 17, 04431, Družstevná pri Hornáde
Grant: 226 461,- EUR
2015-1-SK01-KA204-008958
Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Palisády 46, 81000, Bratislava
Grant: 171 510,- EUR
2015-1-SK01-KA204-008982
MEDART – Methods of Education for Disadvantaged Adults Rooted in Theatre
Divadlo bez domova
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava
Grant: 167 430,- EUR

Príjemca odstúpil od zmluvy

2015-1-SK01-KA204-008946
Inovácie v kognitívnych tréningoch pre dospelých na európskej úrovni
Centrum MEMORY
Grant: 89 314,- EUR

Neschválené prihlášky

2015-1-SK01-KA204-008879
Small and Family Farms – Sustainable & SMART Farming
Ekotrend Slovakia - Zväz ekologických poľnohospodárov
2015-1-SK01-KA204-008884
Alternatíva 50+
Quadrifolia
2015-1-SK01-KA204-008894
Teching English with Confidence
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Nitra
2015-1-SK01-KA204-008920
Inovačné stratégie vo výučbe francúzštiny
Francúzska aliancia Košice
2015-1-SK01-KA204-008928
Herb Academy
Občianske združenie No Gravity
2015-1-SK01-KA204-008945
Validation of competences of community organizing trainers
Centrum Komunitného Organizovania
2015-1-SK01-KA204-008952
Potter raiting
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
2015-1-SK01-KA204-008954
ASkills+: Assessment of Social Skills for Employment beyond Borders
Progresit
2015-1-SK01-KA204-008955
Vzdelávanie a poradenstvo pre tradičných remeselných malovýrobcov
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2015-1-SK01-KA204-008957
Krok vpred
Únia materských centier, o.z.
2015-1-SK01-KA204-008961
My Hobby is My Living - My Living is My Hobby
SAPS, n.o.
2015-1-SK01-KA204-008965
Future Nature for young people
Pre edukáciu Sabinova
2015-1-SK01-KA204-008967
Cezhraničné uznávanie Majstrovských skúšok a jeho nástroje
Národný ústav celoživotného vzdelávania
2015-1-SK01-KA204-008976
Best practice - Inovácie manažmentu územno-plánovacích procesov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava
2015-1-SK01-KA204-008983
EduWorld
Občianske združenie KERIC