Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK02-KA205-000519
Youth Activation - Long Term Ambition
Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Grant: 163 773,- EUR
2015-1-SK02-KA205-000521
Biofarma- naše zamestnanie, naše poslanie!
YMCA MZ NITRA
Grant: 59 655,- EUR
2015-2-SK02-KA205-000608
CLOSER
Centrum pre interkultúrny dialóg
Grant: 152 174,- EUR

Neschválené prihlášky

2015-1-SK02-KA205-000518
Nové stratégie neformálneho vzdelávania kľúčových a prierezových zručností v stredoeurópskom priestore s využitím skautskej metódy v kombinácii s integrovaným učením jazyka a obsahu formou výroby a práce s plachetnicou.
Slovenský skauting
2015-1-SK02-KA205-000520
Next generation of Debate Trainers
Slovenská debatná asociácia
2015-1-SK02-KA205-000524
PROMOTING AND TRAINING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT FOR YOUNG PEOPLE THROUGH NON-FORMAL EDUCATION
Progresit
2015-2-SK02-KA205-000533
Podpora mladých využitím medzinárodných skúseností
Vidiecka organizacia pre komunitne aktivity
2015-2-SK02-KA205-000549
Zavádzanie systému tvorby duálneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež
TENENET o.z.
2015-2-SK02-KA205-000558
More woman in IT
AJ Ty v IT
2015-2-SK02-KA205-000574
Innovative approach to improve the independent life of young people with Down syndrome
parada este
2015-2-SK02-KA205-000583
Education Innovations in Preventing and Solving Conflicts
PDCS, o.z., Partners for Democratic Change Slovakia
2015-2-SK02-KA205-000585
Hľadanie možností - plánovane a s optimizmom
Človek v tísni, o.p.s.
2015-2-SK02-KA205-000587
Coaching Team Management Curriculum
PROAKTÍVNI MLADÍ SLOVENSKA
2015-2-SK02-KA205-000590
Codes Create Prototypes
Kolektív pre rozvoj mladých vedcov
2015-2-SK02-KA205-000598
Malé mesto s veľkým srdcom
OZ Zažiar
2015-2-SK02-KA205-000609
Soft skills for graduates with technical background
IT-Crowd s.r.o.
2015-2-SK02-KA205-000614
Skills for practice and community
Ekopolis Foundation
2015-2-SK02-KA205-000620
Go.Facts
Inštitút pre dobre spravovanú špoločnosť
2015-2-SK02-KA205-000623
Education for Everyone
NS Rajens
2015-2-SK02-KA205-000627
Youth for Future
Človek v tísni, o.p.s.
2015-2-SK02-KA205-000635
Focus on Asia!
Institute of Asian Studies