Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-2-SK02-KA347-000618
Hovorme viac - participácia mládeže a medzirezortná spolupráca
ZDRUŽENIE INFORMAČNÝCH A PORADENSKÝCH CENTIER MLADÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Grant: 33 480,- EUR

Neschválené prihlášky

2015-1-SK02-KA347-000481
Všetci za jedného
Informačne centrum mladých Topolčany
2015-2-SK02-KA347-000570
Spoza brány k politikom
silnejší-slabším
2015-2-SK02-KA347-000575
Stretnutie 300
Rómsky vzdelávací spolok
2015-2-SK02-KA347-000584
Ostaň doma
Informačne centrum mladých
2015-2-SK02-KA347-000600
TRY - Taking Responsibility for Youth
Rada mládeže Žilinského kraja
2015-2-SK02-KA347-000605
Politika mladých
Informačné centrum mladých Topolčany
2015-2-SK02-KA347-000612
Líderský talent
Informačné Centrum Mladých Partizánske
2015-2-SK02-KA347-000624
Je to aj o nás
ICM Hanušovce nad Topľou
2015-2-SK02-KA347-000626
Zapoj sa
ICM Považská Bystrica
2015-2-SK02-KA347-000628
EU Summer School: European Identity at the Crossroad
UNIVERZITA SV CYRILA A METODA V TRNAVE
2015-2-SK02-KA347-000630
European Dreams From EaST
Radosť detí