Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-1-SK01-KA103-022121
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235, Bratislava
Grant: 724 740,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022122
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Botanicka 354/2, 96901, Banská Štiavnica
Grant: 26 752,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022124
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 96053, Zvolen
Grant: 217 249,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022126
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 83517, Bratislava
Grant: 75 708,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022127
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 83303, Bratislava
Grant: 70 180,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022128
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita v Prešove
Námestie legionárov 3, 08001, Prešov
Grant: 575 162,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022129
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 94974, Nitra
Grant: 447 100,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022130
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 04001, Košice Juh
Grant: 34 205,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022131
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64, 91101, Trenčín
Grant: 57 988,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022132
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 91843, Trnava
Grant: 170 435,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022137
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Namestie Jozefa Herdu, 2, 91701, Trnava
Grant: 232 300,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022138
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976, Nitra
Grant: 514 755,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022142
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437, Bratislava
Grant: 113 369,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022143
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Grosslingova 53, 81109, Bratislava
Grant: 10 201,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022152
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200, Košice
Grant: 569 670,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022153
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11, 90901, Skalica
Grant: 38 729,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022155
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 03401, Ružomberok
Grant: 337 762,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022156
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 81499, Bratislava
Grant: 1 419 700,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022160
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Demänová 393, 03101, Liptovský Mikuláš
Grant: 23 697,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022161
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, 97401, Banská Bystrica
Grant: 104 132,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022169
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 81243, Bratislava
Grant: 891 752,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022182
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04180, Košice
Grant: 524 275,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022197
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 91150, Trenčín
Grant: 146 460,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022200
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Bratislavská cesta 3322, 94501, Komárno
Grant: 123 932,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022228
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
Univeritha 821 5/1, 01026, Žilina
Grant: 542 487,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022248
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81, Košice
Grant: 119 301,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022308
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20, 82102, Bratislava
Grant: 212 902,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022320
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 97401, Banská Bystrica
Grant: 582 821,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022337
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nam. 1, 08001, Prešov
Grant: 33 333,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022341
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 81301, Bratislava
Grant: 92 075,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022382
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o.
Župné námestie 7, 81103, Bratislava
Grant: 8 808,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022415
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 85104, Bratislava
Grant: 96 150,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022416
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 82101, Bratislava
Grant: 306 697,- EUR
2016-1-SK01-KA103-022425
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, 92521, Sládkovičovo
Grant: 34 350,- EUR

Neschválené prihlášky