Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-1-SK01-KA202-022502
FEAL: multifunctional Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 96053, Zvolen
Grant: 374 951,- EUR
2016-1-SK01-KA202-022525
Naučme sa pomáhať
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Pod Banošom 80, 974 11, Banská Bystrica
Grant: 128 185,- EUR
2016-1-SK01-KA202-022588
Odborne vpred - Professionally ahead
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice
Na lúkach 18, 934 03, Levice
Grant: 75 498,- EUR
2016-1-SK01-KA202-022596
Potter raiting
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko, Sabinov
Gen. Svobodu 4, 08301, Sabinov
Grant: 190 102,- EUR
2016-1-SK01-KA202-022599
Innovative development of entrepreneurial skills of youth
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29, 84407, Bratislava
Grant: 165 539,- EUR
2016-1-SK01-KA202-022601
ITrampoline FOR ALL
Karpatská nadácia, Košice
Letná 27, 040 01, Košice
Grant: 107 956,- EUR
2016-1-SK01-KA202-022602
Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia
Štátny pedagogický ústav, Bratislava
Pluhová 8, 830 00, Bratislava
Grant: 238 005,- EUR

Neschválené prihlášky

2016-1-SK01-KA202-022512
Financial Education Initiatives
QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie, Žilina
Juraja Fándlyho 29, 01001, Žilina
2016-1-SK01-KA202-022515
Inovácia metód a foriem odbornej prípravy s podporou IKT
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava
Sklenárova 9, 82109, Bratislava
2016-1-SK01-KA202-022528
Transfer inovácií v oblasti opravárenských technológií hybridných pohonov automobilov
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec
Kysucká 14, 903 01, Senec
2016-1-SK01-KA202-022539
Take Tech for Future
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava
Gorkého 9, 816 03, Bratislava
2016-1-SK01-KA202-022544
The FLOW Approach in Education
Súkromná stredná odborná škola, Rimavská Sobota
L. Novomeského 2070, 97901, Rimavská Sobota
2016-1-SK01-KA202-022545
Developing Strategies - Support of entrepreneurial thinking and vocational skills of key actors of Tourism
INAK
Veternícka 112/9, 967 01, Kremnica
2016-1-SK01-KA202-022547
Quality Assurance Framework for the Financial Services Sector
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Bratislava
Tomášikova 28/a, 821 01, Bratislava
2016-1-SK01-KA202-022558
Electric Mobility in Vocational Education and Training
Taliansko-slovenská obchodná komora, Bratislava
Michalská 7, 81101, Bratislava
2016-1-SK01-KA202-022561
GYLICENSE II
Združenie autoškôl Slovenskej republiky, Prešov
Plzenská 2, 08001, Prešov
2016-1-SK01-KA202-022571
Future Proof eLearning
Slovak Business Agency, Bratislava
Miletičová 23, 821 09, Bratislava
2016-1-SK01-KA202-022581
Future Forest
Cirkevná základna škola sv. Jáana Krstiteľa, Sabinov
9.mája 740/7, 083 01, Sabinov
2016-1-SK01-KA202-022583
e-Training of Inactive Women for Flexible Employability in the Hotel Industry&Gastronomy
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava
Gorkého 9, 816 03, Bratislava
2016-1-SK01-KA202-022590
Education for local development of rural areas
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice
Strojárenská 3, 040 01, Košice
2016-1-SK01-KA202-022592
Suitable theory + practical training = professionalism
Stredná priemyselná škola, Snina
Partizánska 1059/23, 06915, Snina
2016-1-SK01-KA202-022594
Setting of the vocational education and training
Zväz hotelov a reštaurácii SR, Bratislava
Bajkalská 25, 821 01, Bratislava
2016-1-SK01-KA202-022595
Labour competence based VET and certification
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZIVA, s.r.o., Bratislava
Kutlíkova 17, 85102, Bratislava
2016-1-SK01-KA202-022609
Development of teaching material and ECVET tools for Sustainable Earth building
ArTUR, Hrubý Šúr
Hrubý Šúr 237, 90301, Hrubý Šúr
2016-1-SK01-KA202-022610
Experiments and elearning for emobility
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 81243, Bratislava
2016-1-SK01-KA202-022613
Engrave Talent of Women in TouR Guiding Competencies - Improve Access to Labour Market
Kaštieľ Mojmírovce,s.r.o.
Mojmírovce 919, 951 15, Mojmirovce