Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2016-2-SK02-KA347-000993
Mladí rómski lídri
Divé maky, o.z.
Grant: 34 200,- EUR
2016-2-SK02-KA347-001004
Roma Youth LOG in: Podpora aktívnej participácie rómskej mládeže a štruktúrovaného dialógu pri tvorbe politík zameraných na rómsku mládež v SR
Rómsky vzdelávací spolok
Grant: 31 910,- EUR
2016-2-SK02-KA347-001008
YLIAS - Young Leaders in Active Society
Rada mládeže Žilinskéhoa
Grant: 19 410,- EUR

Neschválené prihlášky

2016-2-SK02-KA347-000974
EU UNPLUGGED
EuroPolicy
2016-2-SK02-KA347-000979
SK PRES pre mladých
Centrum pre otvorenú politiku
2016-2-SK02-KA347-000994
Eco-Responsible Youths
Občiansky spolok
2016-2-SK02-KA347-001061
Prístup všade
Vludnost-VENIA
2016-2-SK02-KA347-001083
REACH for Students in Regions - Podpora štrukturovaného dialógu medzi študentami a tvorcami politík
REACH - Research and Education Institute
2016-2-SK02-KA347-001084
Patrí politika do školy?
Centrum pre európsku politiku