Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2017-1-SK01-KA116-034923
Stáž budúcich ekonómov v rámci EÚ
Obchodná akadémia Lučenec
Lúčna 4, 98401, Lučenec
Grant: 53 958,- EUR
2017-1-SK01-KA116-034938
Nové zručnosti - úspešná cesta do sveta práce
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánova2, Žilina
Tulipanova 2, 011 62, Žilina
Grant: 61 700,- EUR
2017-1-SK01-KA116-034950
Spoznávame stredomorskú gastronómiu- získavanie nových vedomosti a zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 97101, Prievidza
Grant: 58 774,- EUR
2017-1-SK01-KA116-034960
Remeslo 2018
Stredná odborná škola drevárska, Filinskeho 7, Spišská Nová Ves
Filinského 7, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 62 642,- EUR
2017-1-SK01-KA116-034988
Nové príležitosti v multimédiách a umení III
Súkromná stredná umelecká škola filmová
Petzvalova 2, 04011, Košice
Grant: 39 848,- EUR
2017-1-SK01-KA116-034993
Nové trendy v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola
Mnoheľova 828/23, 058 01, Poprad
Grant: 50 505,- EUR
2017-1-SK01-KA116-034996
Medzinárodná škola
Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakkozepiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
L. Novomeského 2070, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 79 132,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035021
Zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov Spojenej školy v Detve
Spojená škola
Štúrova 848, 96212, Detva
Grant: 58 409,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035040
Vzdelávanie bez hraníc
Stredná odborná škola automobilová
JANA JONASA 5, 843 06, Bratislava
Grant: 73 139,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035060
Vášeň pre prax
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669, 03101, Liptovský Mikuláš
Grant: 41 394,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035076
Zo školy do kancelárií 2
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 95050, Nitra
Grant: 44 135,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035079
Študent - škola – mobilita
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, 06915, Snina
Grant: 62 701,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035094
Nové odbornosti - nové cesty
Stredná odborná škola Pruské 294
294, 01852, Pruské
Grant: 36 516,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035113
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 96956, Banská Štiavnica
Grant: 68 063,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035114
So sklom sa vo svete nestratíš
Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 02061, Lednické Rovne
Grant: 21 170,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035173
Európske vzdelanie a prax
Stredná odborná škola, Lipova 8, Handlova
Lipova 8, 97251, Handlová
Grant: 121 016,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035207
Zručnosti pre chemický priemysel
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Vlčie hrdlo 50, 82107, Bratislava
Grant: 42 987,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035221
Spoločné zdokonaľovanie odborných zručností – cesta ku kreatívnej práci
Stredná odborná škola informačných technológii
Tajovskeho 30, 97590, Banská Bystrica
Grant: 77 758,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035240
Rozšírenie kompetencií budúcich absolventov v krajinách EÚ.
Stredná odborná škola lesnícka
Medvedzie 135, 02744, Tvrdošín
Grant: 50 466,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035245
Kvalitné odborné vzdelanie - istá budúcnosť
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petöfiho 2, Komárno
Petofiho 2, 945 50, Komárno
Grant: 18 900,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035246
Prax žiakov v zahraničí zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
I.Krasku 491, 020 32, Púchov
Grant: 59 278,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035267
„Odborná stáž žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v členských krajinách EÚ“
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, 974 29, Banská Bystrica
Grant: 62 815,- EUR
2017-1-SK01-KA116-035283
Aktualizácia a prehlbovanie pracovných návykov študentov počas praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
Štúrova 74, 927 01, Šaľa
Grant: 49 338,- EUR

Neschválené prihlášky