Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2017-1-SK01-KA202-035299
Innovative Blended Learning Toolkit for the Safe Pest Management of Honeybees
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80, 974 11, Banská Bystrica
Grant: 161 792,- EUR
2017-1-SK01-KA202-035375
Return on Investment of Work Based Learning and apprenticeships
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 279 548,- EUR
2017-1-SK01-KA202-035388
Education for Local Development of Rural Areas
Agentúta na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
Strojárenská 3, 040 01, Košice
Grant: 206 963,- EUR
2017-1-SK01-KA202-035399
Inovácie v autoopravárenstve hybridov a elektromobilov
Stredná odborná škola dopravná
Sklenárova 9, 821 09, Bratislava
Grant: 94 889,- EUR
2017-1-SK01-KA202-035411
Quality implementation in career guidance
BKS Úspech
Čierny chodník 29/1, 831 07, Bratislava
Grant: 236 730,- EUR
2017-1-SK01-KA202-035415
Harmonized Friction Stir Welding Technology Training across Europe
Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút SR
Račianska 71, 832 59 , Bratislava
Grant: 208 297,- EUR
2017-1-SK01-KA202-035416
e-Training of Inactive Women for Flexible Employability in the Hotel Industry & Gastronomy
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, 816 03, Bratislava
Grant: 168 185,- EUR

Neschválené prihlášky

2017-1-SK01-KA202-035298
Let’s have fun with the business start-up
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2017-1-SK01-KA202-035309
ENVIMOBILE 2: Supporting students in acquiring high quality skills and competences through using the methods of active research, focused on the environment
INAK
Veternícka 112/9, 967 01, Kremnica
2017-1-SK01-KA202-035317
Innovative Lernmaterialien für das Energieeffiziente Bauen
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, Žilina
Tulipánova 2, 011 62, Žilina
2017-1-SK01-KA202-035320
Technik energetických zariadení budov - celoživotné vzdelávanie
EkoFond, n.f.
Mlynské Nivy 44/A, 825 11, Bratislava
2017-1-SK01-KA202-035339
MAGIC-IT (MAnagement, diGItal and Coding skills for career empowerment in Information Technology)
Pedal Consulting SRO
Bjornsonova 4807/5, 036 01, Martin
2017-1-SK01-KA202-035340
Future Forest
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa
9.mája 740/7, 083 01, Sabinov
2017-1-SK01-KA202-035342
Managers of Smart Tourism Destinations
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
2017-1-SK01-KA202-035347
Participatívna tvorba regionálnych politík zdravia so zapojením mládeže
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
Drieňová 27, 821 01, Bratislava
2017-1-SK01-KA202-035355
Úprava výcviku vodičov pre sociálne vylúčené spoločenstvá
Združenie autoškôl Slovenskej republiky
Plzenská 2, 080 01, Prešov
2017-1-SK01-KA202-035362
Implementácia programu na rozvíjanie emocionálnej inteligencie žiakov cez osobnosť učiteľa a jej meranie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu, 2, 917 01, Trnava
2017-1-SK01-KA202-035369
Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cestovnom ruchu rozvíjaním kompetencií pedagógov a odborných zamestnancov inovatívnymi formami
Súkromná stredná odborná škola s vjm Neratovické námestie, Magyar Tannyelvu Magan Szakkozepiskola Neratovicei ter
Neratovické námestie 1916/16, 929 01, Dunajská Streda
2017-1-SK01-KA202-035373
Sharing is smArt
Pro-Moveo
Karpatská 19, 080 01, Prešov
2017-1-SK01-KA202-035387
Setting the vocational education and training
Zväz hotelov a reštaurácii SR
Bajkalská 25, 821 01, Bratislava
2017-1-SK01-KA202-035393
Nový potenciál rozvoja agrosektora -AGROMECHATRONIK
Stredná odborná škola Pruské 294
294, 018 52, Pruské
2017-1-SK01-KA202-035398
Engrave Talent of Women in TouR Guiding Competencies - Improve Access to Labour Market
Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o.
Mojmírovce 919, 951 15, Mojmírovce
2017-1-SK01-KA202-035413
Experiments and elearning for emobility
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
2017-1-SK01-KA202-035414
Recognition and Validation of Competences and Labour based VET
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZIVA, s.r.o.
Kutlíková 17, 851 02, Bratislava
2017-1-SK01-KA202-035417
Eco-build
ArTUR
Hrubý Šúr 237, 903 01, Hrubý Šúr