Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2017-1-SK01-KA204-035310
Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602, 920 41, Leopoldov
Grant: 55 440,- EUR
2017-1-SK01-KA204-035360
Naša sila je v skúsenostiach - inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
Kúpeľná 3544/33, 932 01, Veľký Meder
Grant: 80 814,- EUR
2017-1-SK01-KA204-035370
SILVER
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29, 844 07, Bratislava
Grant: 196 929,- EUR
2017-1-SK01-KA204-035371
Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability
Academia Istropolitana Nova
Prostredná Str. 47/A, 900 21, Svätý Jur
Grant: 224 991,- EUR
2017-1-SK01-KA204-035385
Career Coaches for Low Qualified Adults
EUROPERSONAL & SERVIS s.r.o.
Mlynské Nivy 70, 821 05, Bratislava
Grant: 149 610,- EUR
2017-1-SK01-KA204-035403
HIT - Heroes of Inclusion and Transformation
Divadlo bez domova
Štefániková 16, 811 04, Bratislava
Grant: 196 635,- EUR
2017-1-SK01-KA204-035420
Age Management Uptake
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
Gondova 2, 814 99, Bratislava
Grant: 219 034,- EUR

Neschválené prihlášky

2017-1-SK01-KA204-035324
Vyučovanie reálií a používanie technológií na hodinách anglického jazyka
Jazyková škola Palisády 38, Bratislava
Palisády 38, 811 06, Bratislava
2017-1-SK01-KA204-035338
Professionalization in Adult Learning: Approaches to Assess the Work Ability
Asseco Central Europe
Trenčianska 56/A, 821 09, Bratislava
2017-1-SK01-KA204-035350
Príprava postupu uznania zlepšovacích návrhov v podmienkach EÚ pre podnikateľov a zlepšovateľov s dôrazom na šetrenie energie, pohonných látok a dopadov na životné prostredie.
Pre edukáciu Sabinova
Gen. Svobodu 4, 083 01, Sabinov
2017-1-SK01-KA204-035351
Traditions, ethics and etiquette
Pre edukáciu Sabinova
Gen. Svobodu 4, 083 01, Sabinov
2017-1-SK01-KA204-035368
Inovatívne spôsoby podpory zamestnateľnosti dospelých s nízkou kvalifikáciou
Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o.
Klariská 14, 811 03, Bratislava
2017-1-SK01-KA204-035374
E-learning for Skills Advancement
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1, 842 50, Bratislava
2017-1-SK01-KA204-035419
Do it yourself step by step
RECEM n.o.
Dénešova 4, 040 23, Košice
2017-1-SK01-KA204-035421
Sprostredkovanie sakrálneho umenia v terapeutickej praxi psychologických a špeciálne pedagogických prístupov.
Centrum Mokosha, n.o.
Klimkovičová 17, 040 23, Košice