Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2018-1-SK01-KA116-045841
Európska mobilita žiakov Spojenej školy Detva
Spojená škola
Štúrova 848, 962 12, Detva
Grant: 61 054,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045842
Stredomorská kuchyňa- rozvoj odborných zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01, Prievidza
Grant: 89 218,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045849
Remeslo 2019
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Filinského 7, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 56 191,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045865
Kvalitné odborné vzdelanie – kľúč k úspechu
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petofiho 2, Komarno
Petöfiho 2, 945 50, Komárno
Grant: 25 555,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045914
„Medzinárodná mobilita žiakov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v členských krajinách EÚ“
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, 974 29, Banská Bystrica
Grant: 64 576,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045917
Európska pridaná hodnota v OVP
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Rimavská Sobota
L. Novomeského 2070, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 70 670,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045920
Medzinárodná odborná prax
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
Kukučínova 2, 917 29, Trnava
Grant: 79 026,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045932
Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlova
Lipová 8, 972 51, Handlová
Grant: 55 828,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045943
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4, 960 01, Zvolen
Grant: 82 410,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045945
Mobility v Európe - Aká Fantastická Skúsenosť!
Obchodná akadémia Lučenec
Lúčna 4, 984 01, Lučenec
Grant: 105 832,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045950
Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, 011 57, Žilina
Grant: 35 125,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045963
Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánova2, Žilina
Tulipánová 2, 011 62, Žilina
Grant: 79 685,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045967
Nové odbornosti - nové cesty II
Stredná odborná škola Pruské 294
294, 018 52, Pruské
Grant: 46 739,- EUR
2018-1-SK01-KA116-045972
Európsky farmár
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 40 539,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046029
Nové príležitosti v multimédiách a umení IV
Súkromná stredná umelecká škola filmová
Petzvalova 2, 040 11, Košice
Grant: 32 566,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046037
Vzdelávanie v krajinách EÚ zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
I.Krasku 491, 020 32, Púchov
Grant: 66 647,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046041
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU II.
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 56, Banská Štiavnica
Grant: 84 123,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046047
Kľúč k vzdelávaniu mládeže
Stredná priemyselná škola
Mnoheľova 828/23, 058 01, Poprad
Grant: 55 520,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046058
Rozvoj odborných kompetencií v službách a remeslách
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, 977 46, Brezno
Grant: 52 427,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046117
Spojenie-prax-škola
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, 069 15, Snina
Grant: 108 501,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046159
Európske skúsenosti vytvárajú nové príležitosti
Stredná odborná škola obchodu a služieb
M.R. Štefánika 8, 963 01, Krupina
Grant: 30 640,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046162
Zručnosti pre všetkých
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 950 50, Nitra
Grant: 70 124,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046193
Sklárske remeslo
Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61, Lednické Rovne
Grant: 15 116,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046200
Rozvíjanie odborných vedomostí a zručností študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom realizácie praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Štúrova 74, 927 01, Šaľa
Grant: 52 462,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046212
Kvalitnou a profesionálnou prácou v každom odbore spoločne budujeme modernú Európu
Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90, Banská Bystrica
Grant: 117 198,- EUR
2018-1-SK01-KA116-046246
Vzdelávaním v krajinách EÚ k profesionalite absolventov.
Stredná odborná škola lesnícka
Medvedzie 135, 027 44, Tvrdošín
Grant: 41 460,- EUR

Neschválené prihlášky

2018-1-SK01-KA116-046263
Zručnosti pre chemický priemysel II
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Vlčie hrdlo 50, 821 07, Bratislava