Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2019-1-SK01-KA101-059932
Vzdelávanie učiteľov 2019
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Kukučínova 2, 917 29, Trnava
Grant: 15 465,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059937
Welcome CLIL in Our Vocational Subject Teaching
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Osvety 17, 968 01, Nová Baňa
Grant: 3 215,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059944
Jazykmi do Európy
Gymnázium
Golianova 68, 949 01, Nitra
Grant: 16 890,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059954
Získavaním medzinárodných skúseností chceme dávať žiakom viac.
Stredná priemyselná škola informačných technológií
Nábrežná 1325, 022 01, Kysucké Nové Mesto
Grant: 21 855,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059956
Hrou a zážitkom k lepším školským výsledkom
Obec Hlinné, Základná škola Hlinné 138
Hlinné 74, 094 35, Hlinné
Grant: 9 015,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059958
CLASS WITHOUT WALLS - EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES
Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 947 01, Hurbanovo
Grant: 14 550,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059962
Učme sa a hrajme v modernej Európe
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
Nám. L. Novomeského 2, 040 01, Košice
Grant: 18 480,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059972
Skvelá škola
Materská škola, Ul.1.mája č.4, 969 01 Banská Štiavnica
1.Mája č.4, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 16 590,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059975
Zo školskej lavice do elektronickej firmy
Stredná odborná škola elektrotechnická
Celiny 536, 033 15, Liptovský Hrádok
Grant: 12 860,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059977
Kvalitní a moderní učitelia tvoria kvalitnú školu
Obchodná akadémia Račianská, Bratislava
Račianska 107, 831 02, Bratislava
Grant: 6 325,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059992
Bilingualism - the way to connect Europe
Gymnázium Opatovská cesta 7
Opatovská cesta 7, 040 01, Košice
Grant: 9 000,- EUR
2019-1-SK01-KA101-059994
CLIL a inkluzívne vzdelávanie
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Ulica Vajanského 2844/47, 984 01, Lučenec
Grant: 19 465,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060006
Skvalitnením kľúčových kompetencií učiteľov zvyšovať kvalitu výučby na SPŠD
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08, Bratislava
Grant: 5 050,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060027
Kvalitné potravinárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a agroturistika
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Predmestská 82, 010 01, Žilina
Grant: 3 910,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060038
Aby sme ich viedli správnou cestou
Spojená škola internátna
M. R.Štefánika 140, 093 41, Vranov nad Topľou
Grant: 32 930,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060048
Internacionalizácia škôl BSK
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 851 01, Bratislava
Grant: 30 030,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060058
Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Moskovská 2, 974 04, Banská Bystrica
Grant: 26 430,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060067
Vzdelaní učitelia pre modernú školu
Cirkevná spojená škola
Školská 650, 093 02, Vranov nad Topľou
Grant: 18 535,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060068
Project management for intercultural exchange projects in Europe
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
Komenského 13, 920 01, Hlohovec
Grant: 2 090,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060069
Budovanie a rozvoj personálnych kapacít na úrovni školy
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
Ul. 1. mája 8, 901 01, Malacky
Grant: 33 325,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060070
Vzdelávanie a odborná príprava budúcich lodníkov v podmienkach spoločného európskeho trhu práce
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
Kvačalova 20, 821 08, Bratislava
Grant: 10 040,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060074
Jazykovo zdatní učitelia zvyšujú kvalitu vzdelávania
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1, 080 04, Prešov
Grant: 17 355,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060075
Duálne vzdelávanie v podmienkach Bratislavského regiónu
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 851 01, Bratislava
Grant: 17 560,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060076
Inšpirovaní Európou
Gymnázium Partizánske
Komenského 2/1074, 958 01, Partizánske
Grant: 8 500,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060083
Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne
Spojená škola
Štúrova 848, 975 90, Detva
Grant: 30 485,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060087
Európska projektová práca na gymnáziu
Gymnázium
Šrobárova 1, 042 23, Košice
Grant: 38 250,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060088
Interkulturalita a nová metodika pre školu 21. storočia
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01, Prievidza
Grant: 13 855,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060090
Bez bariér
Základná škola s materskou školou Trnkova 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
Trnková 1, 851 10, Bratislava - Jarovce
Grant: 24 595,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060100
Moderný manažment v materských školách II.
Mesto Martin
Nám S. J. Vajanského 1, 036 01, Martin
Grant: 11 600,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060102
Krok za krokom
Materská škola Jána Kollára 896
Jána Kollára 896, 901 01, Malacky
Grant: 2 320,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060104
Učme sa inovatívne
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
Starozagorská 8, 040 23, Košice
Grant: 7 795,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060105
Európska škola 21.storočia
Základná škola
Námestie mládeže 587/17, 960 01, Zvolen
Grant: 10 820,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060109
Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP,
Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 01, Lučenec
Grant: 6 430,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060115
Zahrajme sa spolu
Materská škola Limbach
Vinohradnícka 32, 900 91, Limbach
Grant: 2 810,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060121
GMRSKE Slovakia IV.
Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
Nám. L. Novomeského 4, 042 24, Košice
Grant: 9 645,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060123
Innovation and networking ERA
Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3, 010 01, Žilina
Grant: 16 045,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060124
Aktívni učitelia - aktívni žiaci
Základná škola s materskou školou Ľubotín
Školská 2, 065 41, Ľubotín
Grant: 8 030,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060130
Cudzí jazyk moderne, tvorivo a efektívne
Základná škola s materskou školou Václava Mitucha, Horné Srnie
Školská 368/2, 914 42, Horné Srnie
Grant: 6 430,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060132
S angličtinou to ide lepšie.
Základná škola Dubová
Hlavná 24, 900 90, Dubová
Grant: 6 430,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060134
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola Mládežnícka 1343
Mládežnícka 1343, 023 02, Krásno nad Kysucou
Grant: 7 990,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060142
Formovanie mladých ľudí v modernej základnej škole
Základná škola
Námestie Jána Pavla II. 827, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 28 775,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060143
Angličtina je cesta k informáciám
Základná škola s MŠ Dolné Orešany
Dolné Orešany 209, 919 02, Dolné Orešany
Grant: 12 860,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060147
Level Up - Plynulosť a rozvoj anglického jazyka pre pedagogických pracovníkov
SZS Kechnec 13
Kechnec 13, 044 58, Kechnec
Grant: 12 860,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060150
Learning for the Future
Škola úžitkového výtvarníctva
Jakobyho 15, 040 01, Košice
Grant: 3 630,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060151
"PREDICT - Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology"
Stredná priemyselná škola stavebná - Epitoipari Szakkozepiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Veľká okružná 25, 010 01, Žilina
Grant: 19 410,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060154
Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ulica 17.novembra 2579, 022 01, Čadca
Grant: 4 180,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060161
Moderná škola 21. storočia
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
Na hlinách 7279/30, 917 01, Trnava
Grant: 12 205,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060181
Krok za krokom na ceste k inklúzii
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02, Trnava
Grant: 3 735,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060187
Kvalitné vzdelávanie pre každého
Evanjelická spojená škola
Komenského 10, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 28 935,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060189
DIVERZITA - Dôkladná Integrácia Vedie k Efektívnemu Rozvoju Žiaka Iniciovaného Talentom k Aktivite
Základná škola A. Sládkoviča
Pionierska 9, 962 31, Sliač
Grant: 26 500,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060197
Šťastní učitelia, šťastná škola
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
Levická 40, 950 03, Nitra
Grant: 17 490,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060198
Škola pre všetkých
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
SNP 3, 900 28, Ivanka pri Dunaji
Grant: 28 280,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060199
Nechceme zostať stáť, ale neustále sa zlepšovať
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej
Nábrežie 4. apríla 1936/23, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 12 860,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060204
Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, 011 57, Žilina
Grant: 22 710,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060205
Budúcnosť volá,pripravuj ma škola!
Základná škola
Fraňa Kráľa 838, 966 81, Žarnovica
Grant: 9 775,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060208
Vzdelávanie - naša priorita
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
Wolkerova 10, 085 01, Bardejov
Grant: 12 540,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060214
Ako učiť modernejšie
Spojená škola
Hlavná 2, 010 09, Žilina
Grant: 5 400,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060218
Inovatívne formy vyučovania anglického jazyka a aplikovanie získaných jazykových zručností v školskom a outdoorovom prostredí zodpovedajúcim požiadavkám 21. storočia
Základná škola Rajčianska 3
Rajčianska 3, 821 07, Bratislava
Grant: 13 570,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060219
Moderní učitelia - moderná škola
Gymnázium Lipany
Komenského 13, 082 71, Lipany
Grant: 23 910,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060220
Príroda je online non stop
Materská škola
Nábrežie 23, 920 01, Hlohovec
Grant: 17 040,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060222
Naberme vedomosti z EU a prenesme ich do školy.
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, 018 41, Dubnica nad Váhom
Grant: 6 080,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060227
Učiteľ 21. storočia
Gymnázium Antona Bernoláka
Mieru 307/23, 029 01, Námestovo
Grant: 28 460,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060232
Lanovkou k vrcholu úspechu
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, 058 01, Poprad
Grant: 12 090,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060236
Rozvoj profesijných kompetencií pedagógov školy
SSOS Hliník nad Hronom
Kopaničná 237, 966 01, Hliník nad Hronom
Grant: 8 920,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060237
Ideme ďalej!
Súkromná základná škola Waldorfská
Vihorlatská 10, 831 04, Bratislava
Grant: 32 675,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060242
Škola ako dynamické prostredie podporujúce otvorenosť myslenia
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
Metodova 2, 821 08, Bratislava
Grant: 31 240,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060244
Učenie zručností potrebných v 21. storočí
Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa
Nám. SNP 200/22, 958 01, Partizánske
Grant: 20 615,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060245
Vzdelávanie bez bariér
Materská škola A. Grznára 1444 Považská Bystrica
A. Grznára 1444, 017 01, Považská Bystrica
Grant: 2 810,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060246
Budúcnosť Slovenska je v našich rukách
Základná škola Čaklov
Čaklov 495, 094 35, Čaklov
Grant: 8 721,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060257
Efektívna integrácia v primárnom vzdelávaní
Základná škola Zemplínska Široká
Zemplínska Široká 277, 072 13, Zemplínska Široká
Grant: 9 640,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060258
Vzdelávanie potrebuje komplexné príležitosti
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50, 040 23, Košice
Grant: 24 955,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060265
Učitelia deťom
Materská škola Ul.Dr. Jánskeho č.8 Žiar nad Hronom
Ul. Dr. Janského č.8, 965 01, Žiar nad Hronom
Grant: 6 460,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060270
Stále sa učíme učiť
Spojená škola Svätej Rodiny
Gercenova 10, 851 01, Bratislava
Grant: 23 740,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060282
Zlepšenie medzikultúrnych a projektových manažérskych zručností
Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu
Komenského 4, 066 01, Humenné
Grant: 4 290,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060283
Škola hrou
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava
Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 917 01, Trnava
Grant: 2 810,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060284
Uč sa a podaj ďalej
Materská škola
Budovateľská 8, 080 01, Prešov
Grant: 5 710,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060285
Posilnenie kvalifikovanosti učiteľov - cesta k zvýšeniu kvality vzdelávania
Súkromná spojená škola
Vodárenská 3, 080 01, Prešov
Grant: 25 590,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060288
Mobilita učiteľov
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
L. Novomeského 2070, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 11 800,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060289
Kvalitné vzdelávanie pre každého
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
Lichardova 24, 010 04 , Žilina
Grant: 6 010,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060291
Otvorení novým príležitostiam
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
Školská 231/4, 067 82, Dlhé nad Cirochou
Grant: 12 900,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060293
Vzdelávame aj naďalej kvalitne a inovatívne
ZŠ s MŠ 1.Československého armádneho zboru
Športovcov 342, 010 04, Stráňavy
Grant: 6 010,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060300
Think together
Gymnázium Petra Pázmana s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
Letomostie 3, 940 61, Nové Zámky
Grant: 19 460,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060301
Škola hrou - podpora pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a európskej kultúre
Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina
Karpatská 8063/11, 010 08, Žilina
Grant: 17 125,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060305
Premeňme tradičnú školu na modernú.
Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica
Hlavná č.19, 023 35, Ochodnica
Grant: 4 250,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060306
Pokračujeme v inovácii k lepším vzdelávacím výsledkom
ZŠ s MŠ Školská 49
Školská 49, 010 04, Žilina
Grant: 21 885,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060310
Cestujme za poznaním
Základná škola Jozefa Horáka
Pavla Dobšinského 17, 969 22, Banská Štiavnica
Grant: 11 795,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060314
Rozvoj učiteľov
Základná Škola Matky Alexie
Palackého 1, 841 06, Bratislava
Grant: 3 910,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060315
Učím sa s radosťou, naučím s radosťou
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
Škultétyho 10, 040 01, Košice
Grant: 25 790,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060321
Využitie medzipredmetových vzťahov - Učme sa o svete po anglicky
Cirkevná základná škola sv. Margity
Námestie slobody 562/1, 020 01, Púchov
Grant: 6 430,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060332
Učíme cudzí jazyk s európskym srdcom
Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
Krušetnica 83, 029 54, Krušetnica
Grant: 6 430,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060337
Škola zameraná na žiaka
Gymnázium
Kpt. Nálepku 6, 073 01, Sobrance
Grant: 12 200,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060339
Internacionalizácia školy - lepšia perspektíva pre študentov
Gymnázium
Študentská 4, 069 01, Snina
Grant: 12 810,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060340
Profesijný rast pedagógov - potreba dnešnej doby
Cirkevná spojená škola
Jiráskova 5, 085 27, Bardejov
Grant: 22 505,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060341
S kuframi za autizmom
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Jozefská 6, 831 01, Bratislava
Grant: 13 050,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060343
Inováciami vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami k zvyšovaniu kvality školy
Spojená škola internátna
Sama Chalúpku 315/16, 967 01, Kremnica
Grant: 12 195,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060344
Učenie sa angličtiny je zábavné
Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
Bajzova 2, 013 51, Predmier
Grant: 3 215,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060345
O krok vpred
Základná škola Dargovských hrdinov 19
Dargovských hrdinov 19, 066 68, Humenné
Grant: 25 355,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060346
Wellbeing for Successful School
Základná škola Rázusova 2260 Čadca 02201
Rázusova 2260, 022 01, Čadca
Grant: 14 170,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060357
Angličtina nám otvára dvere do Európy
Kreatívne centrum s.r.o.
Karpatské nám. 10A, 974 01, Bratislava
Grant: 23 005,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060359
Learn-Educate-Acquire-Digitalize
Základná škola s materskou školou
SNP 121, 044 42, Rozhanovce
Grant: 6 010,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060368
Be a great school with great teachers
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, 040 01, Košice
Grant: 22 610,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060371
Škola hrou
Základná škola Kvačany
Kvačany 227, 032 23, Kvačany
Grant: 2 810,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060372
Ako učiť kreatívne a inovatívne
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
Rosina 624, 013 22, Rosina
Grant: 12 860,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060374
Poďme na to INAK
Základná škola s materskou školou Častá
Hlavná 293, 900 89, Častá
Grant: 13 705,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060375
K spoločnému cieľu rôznymi cestami
Základná škola Michalovce Okružná 17
Okružná 17, 071 01, Michalovce
Grant: 24 120,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060387
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania III.
Súkromná stredná umelecká škola
Hálkova 2968/22, 010 01, Žilina
Grant: 16 645,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060392
Trendy vo vzdelávaní zdravotníkov
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Záhradnícka 44, 821 08, Bratislava
Grant: 37 350,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060393
CLIL - celistvá, logická, integrovaná, lákavá škola
Základná škola s materskou školou Hôrky
Hôrky 200, 010 04, Žilina
Grant: 25 720,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060397
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Gymnázium Ladislava Novomeského
Tomášikova 2, 827 29, Bratislava
Grant: 10 300,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060398
A- digi škola -Rozšírenie digitálnej kompetencie pedagógov v angličtine a v reálnych predmetoch
Základná škola Endre Adyho s vjm, Ady Endre Alapiskola
Adyho 9, 943 01, Štúrovo
Grant: 15 400,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060403
Motivujúce učenie
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1, 911 29, Trenčín
Grant: 13 180,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060405
Zlepšenie kvality jazykových zručností v bilingválnom vzdelávaní
Evanjelické Gymnázium
Skuteckého 5, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 9 130,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060409
Vzdelávanie pre budúcnosť
Gymnázium
Kukučínova 4239/1, 058 39, Poprad
Grant: 9 110,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060410
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov využívaním CLIL v spojení s novými technológiami vo výučbe
Základná škola Borodáčova 2
Borodáčova 2, 821 03, Bratislava
Grant: 3 630,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060415
Naša škola v centre komunity
Základná škola Sitnianska 32
Sitnianska 32, 974 11, Banská Bystrica
Grant: 23 970,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060416
CLIL otvára dvere Európy
Materská škola Juhoslovanská 4 Košice
Juhoslovanská 4, 040 13, Košice
Grant: 11 905,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060543
Individuálny rast - podmienka rozvoja školy
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1, 040 22, Košice
Grant: 20 390,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060574
Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového managementu na európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
Ul SNP 3, 953 42, Zlaté Moravce
Grant: 6 435,- EUR
2019-1-SK01-KA101-060576
Vidieť a zlepšiť sa
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 20 925,- EUR

Neschválené prihlášky

2019-1-SK01-KA101-059987
Learn, Create and Teach in Global Europe
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu Vinné
Vinné 514, 072 31, Vinné
2019-1-SK01-KA101-060071
Okoreňme si jazyky
Základná škola, Školská 297, Jaklovce
Školská 297, 055 61, Jaklovce
2019-1-SK01-KA101-060091
Metodológia vyučovania - CLIL
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
Jenisejská 22, 040 03, Košice
2019-1-SK01-KA101-060119
Otvárame dvere - Inovácia odborného vzdelávania
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotnika
Saleziánska 18, 010 01, Žilina
2019-1-SK01-KA101-060127
Poď sa so mnou hrať
Materská škola Kollárova 23 Senec
Kollárova 23, 903 01, Senec
2019-1-SK01-KA101-060136
Podpora modernej výučby a profesijný rozvoj učiteľa v európskom kontexte
Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Hutnícka 16, 052 01, Spišská Nová Ves
2019-1-SK01-KA101-060144
Modernizáciou vyučovania otvorme deťom bránu do sveta
Základná škola, Komenského 34, Polomka
Komenského 34, 976 66, Polomka
2019-1-SK01-KA101-060226
Všestranný učiteľ - rozhľadený žiak
Základná škola Hrnčiarska 13 Humenné
Hrnčiarska 13, 066 01, Humenné
2019-1-SK01-KA101-060250
Cesta európskej spolupráce - školské vzdelávanie
International House Bratislava, s.r.o.
Bratislava
2019-1-SK01-KA101-060260
Science is the answer
Gymnázium Grösslingová
Grösslingová 18, 811 09, Bratislava
2019-1-SK01-KA101-060262
Škola pre 21. storočie
Stredná odborná škola pedagogicka-Pedagógiai Szakközépiskola
Komenského 12, 984 18, Lučenec
2019-1-SK01-KA101-060294
Využitie moderných európskych trendov vo vzdelávaní
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3, 040 01, Košice
2019-1-SK01-KA101-060298
Zvýšenie motivácie žiakov k štúdiu
Základná škola s materskou školou Kolta 245
Kolta 245, 941 33, Kolta
2019-1-SK01-KA101-060312
Improvement of language skills
Základná škola, Školská 14, Bošany
Školská 14, 956 18, Bošany
2019-1-SK01-KA101-060329
Užívaj si učenie angličtiny
Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
Súľov - Hradná 64, 013 52, Súľov - Hradná
2019-1-SK01-KA101-060330
Vzedalávanie učiteľov bez hraníc
Stredná odborná škola automobilová
Jána Jonáša 5, 843 06, Bratislava
2019-1-SK01-KA101-060352
Angličtina dnes, angličtina pre budúcnosť
Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10, 917 01, Trnava
2019-1-SK01-KA101-060367
Gestaltpädagogik als Brücke zum Fremden
Stredná zdravotnícka škola Žilina
Hlboká 23, 010 01, Žilina
2019-1-SK01-KA101-060379
Chceme vedieť viac
Základná škola Turnianska 10, 851 07 Bratislava
Turnianska 10, 851 07, Bratislava
2019-1-SK01-KA101-060408
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Materská škola Tatranská 21
Tatranská 21, 064 01, Stará Ľubovňa
2019-1-SK01-KA101-060411
Improvement of intercultural and project management skills, European development of the school
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica
Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01, Považská Bystrica