Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2019-1-SK01-KA103-059929
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41, Dubnica nad Váhom
Grant: 40 290,- EUR
2019-1-SK01-KA103-059931
Prešovská univerzita v Prešove
Ul 17 novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 689 840,- EUR
2019-1-SK01-KA103-059939
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänova 393, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 39 774,- EUR
2019-1-SK01-KA103-059940
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 449 074,- EUR
2019-1-SK01-KA103-059943
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 83517 , Bratislava
Grant: 108 143,- EUR
2019-1-SK01-KA103-059950
Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presove
Duchnovicovo nam. 1, 080 01, Prešov
Grant: 15 615,- EUR
2019-1-SK01-KA103-059965
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 91150, Trenčín
Grant: 111 730,- EUR
2019-1-SK01-KA103-059966
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01, Ružomberok
Grant: 394 278,- EUR
2019-1-SK01-KA103-059967
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03, Bratislava
Grant: 118 792,- EUR
2019-1-SK01-KA103-059971
Paneuropean University
Tomasikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 244 624,- EUR
2019-1-SK01-KA103-059978
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 634 360,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060014
Akademia umeni v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 177 150,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060015
Vysoka skola múzických umení v Bratislave
Venturska 3, 813 01, Bratislava
Grant: 185 285,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060018
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 615 835,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060044
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 725 493,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060045
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 400 010,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060107
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen
Grant: 313 040,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060110
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 718 344,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060125
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 153 200,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060129
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručová 64, 911 01, Trenčín
Grant: 71 450,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060139
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81, Košice
Grant: 220 565,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060145
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 834 129,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060180
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanicka 354/2, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 131 655,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060213
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 040 01, Košice
Grant: 51 318,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060215
Bratislavska medzinarodna skola liberalnych studii, n.o.
Grosslingova 53, 811 09, Bratislava
Grant: 8 983,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060271
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 81243, Bratislava
Grant: 240 607,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060280
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám 6 , 814 99, Bratislava
Grant: 2 104 640,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060281
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám.18, 81437, Bratislava
Grant: 141 020,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060320
Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
Grant: 385 186,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060333
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 821 01, Bratislava
Grant: 623 125,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060353
Vysoka skola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 28 071,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060384
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Grant: 381 829,- EUR
2019-1-SK01-KA103-060420
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 851 04, Bratislava
Grant: 96 512,- EUR

Neschválené prihlášky