Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2019-1-SK01-KA109-060809
Súkromná stredná odborná škola
Kopaničná 237, Hlinik nad Hronom
2019-1-SK01-KA109-060811
Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737, Humenné

Neschválené prihlášky

2019-1-SK01-KA109-060808
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
2019-1-SK01-KA109-060810
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
Skuteckého 27, Banská Bystrica
2019-1-SK01-KA109-060812
Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120, Snina