Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2019-1-SK01-KA204-060641
The path to the independent life
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Sibírska 69, 831 02, Bratislava
Grant: 78 508,- EUR
2019-1-SK01-KA204-060649
Senior´s Learning in the Digital Society
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 104 025,- EUR
2019-1-SK01-KA204-060691
Smart Skills Development
E-CODE
Slnečná 1164 7, 963 01, Krupina
Grant: 177 792,- EUR
2019-1-SK01-KA204-060711
FAcilitators of VIrtual LEarning
ASTRA - združenie pre inovácie a rozvoj
Letná 27, 043 12, Košice
Grant: 250 887,- EUR
2019-1-SK01-KA204-060771
Od vzdelávania ku inklúzií
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1, 842 50, Bratislava
Grant: 206 719,- EUR
2019-1-SK01-KA204-060777
Flexible up-skilling pathways for professionals in the field of tourism
Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4, 917 01, Trnava
Grant: 151 510,- EUR
2019-1-SK01-KA204-060780
Career Path
Mareena
Kulíškova 19, 821 08, Bratislava
Grant: 135 565,- EUR
2019-1-SK01-KA204-060783
Unity in Community
Mareena
Kulíškova 19, 821 08, Bratislava
Grant: 162 389,- EUR
2019-1-SK01-KA204-060788
ACT ECO - learn ecobuilding for all
ArTUR
Hrubý Šúr 237, 903 01, Hrubý Šúr
Grant: 229 932,- EUR
2019-1-SK01-KA204-060805
Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talent developmentu, kariérny development a soft-skills nezamestnaných
topcoach s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava
Grant: 155 679,- EUR
2019-1-SK01-KA204-060806
Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01, Ružomberok
Grant: 253 369,- EUR

Neschválené prihlášky

2019-1-SK01-KA204-060629
Carpathian Network of Light
Legend Foto
Jánošikova 2, 040 01, Košice
2019-1-SK01-KA204-060699
Financial Literacy Strategies for Inclusive Growth in Europe
E-CODE
Slnečná 1164 7, 963 01, Krupina
2019-1-SK01-KA204-060763
Profesionálne materské centrá
Únia materských centier
Odborárske námestie 3, 811 07, Bratislava