Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA101-077742
Európska materská škola
Materská škola,Ul.1.mája č.4, 969 01 Banská Štiavnica
1.mája č.4, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 12 020,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077748
Vzdelávanie pre budúcnosť
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša
Pionierska 4, 977 01, Brezno
Grant: 18 655,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077755
Teaching Entrepreneurship and Critical Thinking in Classroom
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul.17.novembra 2701, 022 01, Čadca
Grant: 3 630,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077764
Zahraničná mobilita ako súčasť profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov
Spojená škola
Štúrova 848, 962 12, Detva
Grant: 19 345,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077766
Škola, ktorá funguje nielen v kontexte blízkeho okolia, ale aj v medzinárodnom, má spokojných a rozhľadených pedagógov
Základná škola s materskou školou
Sídlisko 341/1, 919 30, Jaslovské Bohunice
Grant: 6 010,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077771
Cesta k najlepším
Gymnázium Ľudovíta Štura, 1. mája 2, Trenčín
1. mája 2, 911 35, Trenčín
Grant: 29 755,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077774
Vzdelanie - nádej pre budúcnosť
Cirkevná spojená škola
Školská 650, 093 02, Vranov nad Toplou
Grant: 16 300,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077804
Cesta za poznaním
Materská škola Budkovce
Budkovce 119, 072 15, Budkovce
Grant: 2 810,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077810
Otvorení inováciám
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055, 093 01, Vranov nad Topľou
Grant: 21 385,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077815
Moderná škola - škola pre budúcnosť
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Moskovská 2, 974 04, Banská Bystrica
Grant: 22 395,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077818
Smerovať k Európe - učiť sa a zlepšovať sa
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1, 080 04, Prešov
Grant: 42 245,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077824
Inovácia školského vzdelávania
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Ulica Vajanského 2844/47, 984 01, Lučenec
Grant: 31 060,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077825
Zvýšenie kvality výučby anglického jazyka
Základná škola
Hviezdoslavova 1, 050 01, Revúca
Grant: 9 015,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077829
Škola Rajecké Teplice -Európska škola
Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice
Pionierska 95, 013 13, Rajecké Teplice
Grant: 3 080,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077834
INTEGRÁCIA - Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Trieda SNP 20, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 25 795,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077836
Mobilitou učiteľov SPŠD k zvýšeniu kvality školy
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20 , 821 08, Bratislava
Grant: 9 125,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077837
Na ceste k modernej škole 21.storočia
Základná škola Slobodného slovenského vysielača
Skuteckého 8, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 32 530,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077838
Moderná škola vo svete bezpečných digitálnych technológií
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ulica 17.novembra 2579, 022 01, Čadca
Grant: 3 720,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077846
"GOOD – Good Outdoor Opportunities Delivered for Well-being in School“
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, 010 01, Žilina
Grant: 22 995,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077853
Modernizáciou vyučovania otvorme deťom bránu do sveta
Základná škola, Komenského 34, Polomka
Komenského 34, 976 66, Polomka
Grant: 8 725,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077859
Spoločne na ceste k inklúzii
Obec Hlinné – Základná škola Hlinné 138
Hlinné 74, 094 35, Hlinné
Grant: 21 710,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077865
Modernú školu tvoria moderní učitelia
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01, Partizánske
Grant: 6 650,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077873
Implementovanie inovatívnych vyučovacích prostriedkov a metódy CLIL do výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti vzdelávania na medzinárodnej platforme
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
Romualda Zaymusa 3, 010 01, Žilina
Grant: 12 860,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077877
Sme dobrí v inovácii a v kvalitnom vzdelávaní
Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru
Športovcov 342, 013 25, Stráňavy
Grant: 15 445,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077882
Škola pre všetkých 2
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
SNP 3, 900 28, Ivanka pri Dunaji
Grant: 26 990,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077909
Kto sa učí von, dozvie sa viac.
Základná škola s materskou školou Tovarné
Tovarné 173, 094 01, Tovarné
Grant: 5 110,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077910
Zlepšujeme sa cez Erasmus
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01, Martin
Grant: 21 430,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077911
Zvýšenie kvality výučby v bilingválnej sekcii
Gymnázium Leonarda Stöckela
Jiráskova 12, 085 01, Bardejov
Grant: 11 005,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077912
Odkaz našich predkov
Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 08901 Svidník
Ul. Komenského 307/22, 089 01, Svidník
Grant: 9 645,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077923
Podpora talentovaných žiakov
Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
Jilemnického ulica 2, 965 01, Žiar nad Hronom
Grant: 5 275,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077934
Mosty k úspechu
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
Nám. L. Novomeského 2, 040 01, Košice
Grant: 21 035,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077949
Rozvoj komunikácie ako nástroj podpory rastu
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1, 040 22, Košice
Grant: 26 965,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077951
Kreativitou k efektívnej výučbe anglického jazyka
Základná škola, Ulica J. Stampayho 928/76, 94342 Gbelce
Ulica J. Stampayho 928/76, 943 42, Gbelce
Grant: 3 215,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077981
Moderná škola zameraná na žiaka na ceste do Európy
Základná škola s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskove 377
Melčice-Lieskové 377, 913 05, Melčice-Lieskové
Grant: 16 195,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077986
Škola 21. storočia
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02, Trnava
Grant: 14 680,- EUR
2020-1-SK01-KA101-077987
Radosť učiť (sa)
Spojená škola sv. Uršule
Nedbalova 4, 811 01, Bratislava
Grant: 7 825,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078010
Učme sa inak - zručnosti pre 21. storočie
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24, Dolný Kubín
Grant: 17 260,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078011
Vzdelávanie pedagógov školy
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom
Kopaničná 237, 966 01, Hliník nad Hronom
Grant: 8 015,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078013
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania IV.
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22 , 010 01, Žilina
Grant: 12 965,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078017
Dobré výsledky - potvrdenie kvality vo vzdelávaní
Základná škola s MŠ Školská 49
Školská 49, 010 04, Žilina
Grant: 16 845,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078037
Cesta k modernej a lepšej škole
Gymnázium Antona Bernoláka Senec
Lichnerova 69, 903 01, Senec
Grant: 10 635,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078038
Naučme sa viac
Základná škola Jozefa Horáka
Pavla Dobšinského 17, 969 22, Banská Štiavnica
Grant: 28 040,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078041
Modern school - innovative teacher - motivated students
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, 040 01, Košice
Grant: 28 690,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078045
Začíname napĺňať novú víziu školy
Gymnazium bl. Pavla Petra Gojdica
Bernolákova 21, 080 01, Prešov
Grant: 10 850,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078048
Byť pripravený učiť deti v 21. storočí. 4 „K“ pre výnimočné vyučovanie
Súkromná jazyková škola International House Bratislava, , Námestie SNP 14, Bratislava
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava , 811 06, Bratislava
Grant: 28 100,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078052
Učíme sa spolu, francúzština nás spája
Gymnázium Jána Hollého Trnava
Na hlinách 7279/30, 917 01, Trnava
Grant: 77 225,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078057
Jump Higher
Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacim jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice
Ul. J. Jesenského 41, 934 01, Levice
Grant: 5 760,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078060
Spoločne pre všetkých
Gymnázium Milana Rúfusa
J. Kollára 2, 965 01, Žiar nad Hronom
Grant: 17 845,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078062
Nové nápady vo vyučovaní a učení sa
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
Lichardova 24, 010 01, Žilina
Grant: 6 010,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078064
Od vízie ku realizácii
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
A. Hlinku 44, 971 01, Prievidza
Grant: 25 290,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078066
Vzdelávajme moderne a hravo
Základná škola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 97901 Rimavská Sobota
Ul. Dr. V. Clementisa 13, 979 01, Rimavská Sobota
Grant: 6 010,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078072
Title Získavanie a rozvoj kľúčových kompetencií cestou do Európy
Základná škola Školská, Školská 526/53, Handlová
Školská 526/53, 972 51, Handlová
Grant: 15 015,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078077
Zdoláme výzvy hravo!
Základná škola
Fraňa Kráľa 838, 966 81, Žarnovica
Grant: 12 060,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078078
Rozvoj bilingválneho ekonomického vzdelávania
Obchodná akadémia
Bernolákova 2, 036 37, Martin
Grant: 27 445,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078084
Škola nás baví
Základná škola
Kvačany 227, 032 23, Kvačany
Grant: 7 025,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078085
Bezpečne a kreatívne v škole pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Spojená skola internátna
Sama Chalúpku 315/16, 967 01, Kremnica
Grant: 9 835,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078086
Spoločné ciele
Obchodná akadémia
Inovecká 2041, 955 94, Topoľčany
Grant: 19 305,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078087
Vzdelávanie pre budúcnosť II
Gymnázium
Kukučínova 4239/1, 058 39, Poprad
Grant: 21 630,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078090
Quo vadis, Gymnázium Púchov?
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
Ul.1.mája 905, 020 15, Púchov
Grant: 13 440,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078092
Modernizácia v oblasti IT - učitelia
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova ul. 6, 975 18, Banská Bystrica
Grant: 12 450,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078096
Hľadáme zmenu
Základná škola s materskou školou Vištuk
Vištuk 44, 900 85, Vištuk
Grant: 3 140,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078104
IKT v modernej európskej škole
Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky
Ul. Hlavná 200/15, 010 04, Žilina
Grant: 13 680,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078106
Motivácia v edukácii
Obchodná akadémia
Daxnerova 88, 093 35, Vranov nad Topľou
Grant: 5 865,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078108
Získavame medzinárodné skúsenosti so začlenením a inklúziou žiakov s osobitnými potrebami na hodinách anglického jazyka
Základná škola Semerovo, č. 110
Semerovo 110, 941 32 , Semerovo
Grant: 4 250,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078109
Kruhy na vode
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, 811 07, Bratislava
Grant: 11 910,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078110
Moderné vzdelávanie Rómov
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1
Podjavorinskej 1, 040 11, Košice
Grant: 32 545,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078111
Získanie nových praktických zručností v oblasti používania metód a techník dramatickej edukácie a ich začleňovania do výučby v základnej a základnej umeleckej škole
Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad
Letná ulica 3453/34, 058 01, Poprad
Grant: 2 070,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078132
Inovatívne, neformálne a ekologicky na GYMPABE
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
Pankúchova 6, 851 04, Bratislava
Grant: 11 170,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078134
Správna metodológia, technológia a komunikácia je cestou k záujmu študenta o vzdelávanie
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
Rosina 624, 013 22, Rosina
Grant: 13 835,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078138
Zdokonaľme sa
Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
Letomostie 3, 940 61, Nové Zámky
Grant: 73 285,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078139
Vedomosti, schopnosti, skúsenosti
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné
Lesná 28, 066 01, Humenné
Grant: 9 645,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078140
Modernizácia a zvyšovanie kvality bilingválneho vzdelávania
Evanjelické Gymnázium
Skuteckého 5, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 16 450,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078145
Škola pre život
Základná škola Čaklov
Čaklov 495, 094 35, Čaklov
Grant: 9 540,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078150
Efektívna integrácia inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu
Stredná odborná škola informačných technológii
Tajovského 30, 975 90, Banská Bystrica
Grant: 6 010,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078168
Erasmus+ K inklúzii spoločne
Základná škola s materskou školou
Slatina nad Bebravou 154, 956 53, Slatina nad Bebravou
Grant: 14 035,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078174
Učíme sa bez bariér
Špeciálna základná škola
Sokolská 111, 960 01, Zvolen
Grant: 11 320,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078176
Lepšia škola aj vďaka rodičom
Základná škola Sitnianska 32
Sitnianska 32, 974 11, Banská Bystrica
Grant: 23 415,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078179
Stratégie vzdelávania sluchovo postihnutých detí a žiakov
Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, Kremnica
Československej armády 183/1, 967 01, Kremnica
Grant: 9 705,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078188
Brána jazykov otvorená
Stredná odborná škola polytechnická
Jelšavská 404, 026 01, Dolný Kubín
Grant: 12 360,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078190
Moderná výučba cudzích jazykov - Inovatívny učiteľ - Úspešný žiak
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
Metodova 2, 821 08, Bratislava
Grant: 12 865,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078192
Integrácia CLIL do vzdelávania
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2, 984 17, Lučenec
Grant: 11 175,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078193
Mäkké zručnosti v školskom vzdelávaní
Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20, 080 01, Prešov
Grant: 18 620,- EUR
2020-1-SK01-KA101-078200
Urobme ďalší krok k inovácií vo výučbe cudzích jazykov
Základná škola Mládežnícka1343
Mládežnícka 1343, 023 02, Krásno nad Kysucou
Grant: 8 190,- EUR

Neschválené prihlášky

2020-1-SK01-KA101-077728
Rozvoj jednotlivca v škole
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
Hviezdoslavova 823/7, 028 01, Trstená
2020-1-SK01-KA101-077732
Learn, Create and Teach in Global Europe
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu Vinné
Vinné 514, 072 31, Vinné
2020-1-SK01-KA101-077733
Učme sa inovatívne
Súkromná základná umelecká škola Rosnička
Červený Kláštor 63, 059 06, Červený Kláštor
2020-1-SK01-KA101-077738
Slnko detstva
Materská škola Severná
Severná 19, 045 01, Moldava nad Bodvou
2020-1-SK01-KA101-077739
Projektová webstránka
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
Ústredie 729, 023 14, Skalité
2020-1-SK01-KA101-077744
Open your life
Základná škola Štefana Smalíka
Školská166, 027 44, Tvrdošín
2020-1-SK01-KA101-077762
Vízia školy a výchova k hodnotám
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Bernolákova 18, 040 11, Kosice
2020-1-SK01-KA101-077767
Kreativita žiakov a učiteľov rozširuje obzory
Základná škola,Ul. pohraničná 9, Komárno
Ul. pohraničná 9, 945 01, Komárno
2020-1-SK01-KA101-077770
Vďaka Erasmu+ sme schopní dávať žiakom viac.
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Nábrežná 1325, 024 01, Kysucké Nové Mesto
2020-1-SK01-KA101-077775
Montessori pedagogika v materskej škole
Pro Pueris n.o., Kreatívna škôlka
Stará Baštová 11, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA101-077787
Škola pre všetkých
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01, Prievidza
2020-1-SK01-KA101-077792
Moderná škola - spokojní žiaci
Základná škola Jána Drdoša Vígľaš no.436
Vígľaš č.436, 962 02, Vígľaš
2020-1-SK01-KA101-077800
Vzdelaní učitelia - vzdelaní žiaci
Spojená škola Tvrdošín
Medvedzie, 133/1, 027 44, Tvrdošín
2020-1-SK01-KA101-077811
Podpora inkluzivného vzdelávania
Základná škola Zákopčie č. 957
957, 023 11, Zákopčie
2020-1-SK01-KA101-077821
Komunikujme spolu medzinárodne
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spisská Nová Ves
Filinského 7 , 052 01, Spišská Nová Ves
2020-1-SK01-KA101-077827
Štúdiom jazykov získavame priateľov a spoznávame krajiny.
Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A, Košice
Masarykova 19/A , 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA101-077833
Okoreňme si jazyky
Základná škola, Školská 297, Jaklovce
Školská 297, 055 61, Jaklovce
2020-1-SK01-KA101-077855
Vzdelávaním učiteľov k rovnosti vo vzdelávaní žiakov
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. c. 128/25
Hurbanova 128/25, 916 01, Stará Turá
2020-1-SK01-KA101-077875
Find out our possibilities in science
Gymnázium Grösslingová
Grösslingová 18, 811 09, Bratislava
2020-1-SK01-KA101-077876
Podnety pro správny vývoj predškolního dítete
Materská škola Galaktická
Galaktická 11, 040 12, Košice
2020-1-SK01-KA101-077878
Inovatívni učitelia spoločne na ceste k novým víziám
Gymnázium
Šrobárova 1, 042 23, Košice
2020-1-SK01-KA101-077880
Stredná odborná škola prístupná všetkým...
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55, 026 01, Dolný Kubín
2020-1-SK01-KA101-077881
Učiteľ v kontexte nových výziev
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla Sihelné
Sihelné 214, 029 46, Sihelné
2020-1-SK01-KA101-077884
Učme sa pre deti
Materská škola
Budovateľská 8, 080 01, Prešov
2020-1-SK01-KA101-077888
Integrácia tvorivosti a inovácií vo výučbe
Základná škola Hrnčiarska 13, 06622 Humenné
Hrnčiarska 13, 066 22, Humenné
2020-1-SK01-KA101-077895
Zmena klímy na škole
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej
M. R. Štefánika 3, 963 01, Krupina
2020-1-SK01-KA101-077897
CLIL - modern school
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14, 821 03, Bratislava
2020-1-SK01-KA101-077900
V základnej škole úspešnejší
Základná škola s MŠ Martina Hamuljaka
Oravská Jasenica 141, 029 64, Oravská Jasenica
2020-1-SK01-KA101-077907
ROZRUCH - škola, v ktorej vládne rovnosť, otvorenosť, zodpovednosť, rešpekt, učenie, chápanie
Základná škola s materskou školou v Ľubeli
Ľubeľa 161, 032 14, Ľubeľa
2020-1-SK01-KA101-077908
Učitelia budúcnosti
Technická akadémia
Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 052 01, Spišská Nová Ves
2020-1-SK01-KA101-077948
Implementácia najnovších metodologických trendov a prístupov do výučby cudzích jazykov
Základná škola Komenského 6
Komenského 6, 064 01, Stará Ľubovňa
2020-1-SK01-KA101-077950
Expanding School European Dimension
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
Komenského 13, 920 01, Hlohovec
2020-1-SK01-KA101-077953
Svet, naša trieda: Múzeá a kultúrne regióny
Základná škola akademika Jura Hronca
Zakarpatská 12, 048 01, Rožňava
2020-1-SK01-KA101-077955
ZŠ v Lozorne získava skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou
Základná škola v Lozorne
Staničná 631, 900 55, Lozorno
2020-1-SK01-KA101-077956
Učitelia Gymnázia v Modre získavajú medzinárodné skúsenosti
Gymnázium Karola Štúra
Námestie Slobody 5, 900 01, Modra
2020-1-SK01-KA101-077962
Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom výučby jazykov
Súkromná spojená škola European English school
Solivarská 28, 080 05, Prešov
2020-1-SK01-KA101-077970
Učme CLILom, učme s cieľom
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
Akademika Hronca 1, 048 01, Rožňava
2020-1-SK01-KA101-077985
Project management for cross-cultural exchange projects in Europe
Hotelová akadémia
Baštová 32, 080 01, Prešov
2020-1-SK01-KA101-077991
Together we can do so much
Základná škola
Rázusova 2260, 022 01, Čadca
2020-1-SK01-KA101-077992
Prostredníctvom technológií vedieme žiakov k zmysluplnému používaniu anglického jazyka
Základná škola Michala Tareka Abrahám
Školská 4, 925 45, Abrahám
2020-1-SK01-KA101-077995
Chceme byť lepší
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava
Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 917 01, Trnava
2020-1-SK01-KA101-078006
Škola otvorená Európe
Základná škola Zemplínska Široká 277
Zemplínska Široká 277, 072 13, Zemplínska Široká
2020-1-SK01-KA101-078027
Kreatívne učenie - spolu to zvládneme
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, 031 01, Liptovský Mikuláš
2020-1-SK01-KA101-078034
Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving in the classroom at Opatovska gymnazium
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Opatovská cesta 7, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA101-078058
Medzikultúrna komunikácia, motivácia a tvorivosť vo výučbe jazykov v duálnom vzdelávaní
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, 024 01, Kysucké Nové Mesto
2020-1-SK01-KA101-078063
Aktualizované jazykové zručnosti a moderná didaktika učiteľa - nástroj na úspešné jazykové zručnosti žiaka
Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorská 24, 054 01, Levoča
2020-1-SK01-KA101-078073
Profesijný rast pedagógov v oblasti predprimárneho vzdelávania
Materská škola Hurbanova 247/5 Bytča
Hurbanova 247/5, 014 01, Bytča
2020-1-SK01-KA101-078075
Ekológia a kreativita v inklúzii nás posúvajú vpred!
Zakladná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
Okružná 2, 974 04, Banská Bystrica
2020-1-SK01-KA101-078091
ARTeterapia
Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom
Gymnaziálna 197, 038 43, Kláštor pod Znievom
2020-1-SK01-KA101-078098
School Education Staff Mobility
Základná škola Na bielenisku 2 Pezinok
Na bielenisku 2 , 902 01, Pezinok
2020-1-SK01-KA101-078101
Moderná a inkluzívna škola 21. storočia
Základná škola Pieninská
Pieninská 27, 974 11, Banská Bystrica
2020-1-SK01-KA101-078105
CLIL v školskom vzdelávaní
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355
Budkovce 355, 072 15, Budkovce
2020-1-SK01-KA101-078116
Zvolen - the European Lighthouse
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, 960 01, Zvolen
2020-1-SK01-KA101-078123
Metody v učení
Základná škola s MŠ J.A.Komenského
Hubeného 25, 831 53, Bratislava
2020-1-SK01-KA101-078124
Učíme sa pre budúcnosť
Základná škola Ul. Aurela Stodolu 60 Martin
Ul. Aurela Stodolu 60, 036 01, Martin
2020-1-SK01-KA101-078131
Najlepšia škola pre všetkých
Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
Dražovská 6, 949 01, Nitra
2020-1-SK01-KA101-078133
Motivovaní študenti potrebujú inovatívneho učiteľa (MoST IT)
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Mnoheľova 828/23, 058 01, Poprad
2020-1-SK01-KA101-078135
INKLÚZIA
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07, Bratislava
2020-1-SK01-KA101-078142
Inovačné metódy vyučovania
Spojená škola Belá
Oslobodenia 165, 013 05, Belá
2020-1-SK01-KA101-078146
Zapojení učitelia = začlenení žiaci
Základná škola
Železničná 14, 821 07, Bratislava
2020-1-SK01-KA101-078151
Bilingválne vzdelávanie pre budúcnosť
Gymnázium
Hubeného 23, 834 08, Bratislava
2020-1-SK01-KA101-078153
Žijeme a rastieme v Európe
Kreatívne centrum s.r.o.
Karpatské nám. 10A, 831 06, Bratislava
2020-1-SK01-KA101-078159
Techniky Zručnosti Učiteľov Zuš
Základná umelecká škola J. Fabiniho 1
J. Fabiniho 1, 052 01, Spišská Nová Ves
2020-1-SK01-KA101-078161
Kreatívne a aktuálne učenie angličtiny .
Gymnázium Andreja Kmeťa
Kolpašská 1738/9, 969 17, Banská Štiavnica
2020-1-SK01-KA101-078165
Otvorená škola
Základná škola Lubotice
Strážnická 26, 080 06, Ľubotice
2020-1-SK01-KA101-078166
Kreatívne metódy vo vyučovaní anglického jazyka
Základná škola Levočská
Levočská 11, 052 01, Spišská Nová Ves
2020-1-SK01-KA101-078167
Spoločne dosiahneme viac
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
Škultétyho 1, 949 11, Nitra
2020-1-SK01-KA101-078171
Angličtina hravo, zábavne a inovatívne
Súkromná materská škola Baranček
Moyzesova 22, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA101-078172
Naša cesta
Základná škola Komenského 23
Komenského 23, 085 01, Bardejov
2020-1-SK01-KA101-078175
Dejepisné a občianske vzdelávanie: tréningy profesijného rozvoja
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Komenského 32, 075 01, Trebišov
2020-1-SK01-KA101-078178
Využitie moderných európskych trendov vo vzdelávaní
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA101-078184
Inovácie vo výučbe nemeckého jazyka,
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
Jilemnickeho 204/11, 929 01, Dunajská Streda
2020-1-SK01-KA101-078185
Stať sa školou 21. storočia využívaním nových metód vo výučbe
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
P. Hostinského 3, 979 01, Rimavská Sobota
2020-1-SK01-KA101-078186
Show me and I may remember, but involve me and I will understand.
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
Andreja Šulgana 1, 949 01, Nitra
2020-1-SK01-KA101-078187
Profesijný rozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca
Základná škola Bobrovec
Bobrovec 490, 032 21, Bobrovec
2020-1-SK01-KA101-078189
Kvalitnejšia výuka cez projektové vyučovanie
Základná škola Jána Kupeckého
Kupeckého 74, 902 01, Pezinok
2020-1-SK01-KA101-078191
Kontinuálny jazykový progres a podpora žiakov so ŠVVP
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Ďumbierska 17, 974 11, Banská Bystrica
2020-1-SK01-KA101-078194
European development of the school intercultural project management
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, 071 79, Michalovce
2020-1-SK01-KA101-078195
Digitálne zručnosti - nevyhnutnosť moderného vzdelávania
Základná škola, Ul. sv. Michala 42
Ul. sv. Michala 42, 934 01, Levice