Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA203-078263
Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 398 265,- EUR
2020-1-SK01-KA203-078299
Designing holistic and sustainable educational development to improve student learning
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 186 718,- EUR
2020-1-SK01-KA203-078306
Upgrade with Learner-centred Approach
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01, Ružomberok
Grant: 349 061,- EUR
2020-1-SK01-KA203-078333
Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 208 402,- EUR
2020-1-SK01-KA203-078349
Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive industry
Centrum vedecko technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8 A, 811 04, Bratislava
Grant: 371 385,- EUR
2020-1-SK01-KA203-078363
Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 257 006,- EUR
2020-1-SK01-KA203-078369
Supporting internationalisation of HE through professionalising services for mobile academic staff
SAIA, n. o.
Sasinkova 10, 812 20, Bratislava
Grant: 304 998,- EUR
2020-1-SK01-KA203-078379
Learning Landscapes
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 243 315,- EUR

Neschválené prihlášky

2020-1-SK01-KA203-078258
Matchmakers in the Fundraising Economy
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
2020-1-SK01-KA203-078290
The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
2020-1-SK01-KA203-078301
Improving opportunities of apitherapy and api-therapeutic products in higher education
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
2020-1-SK01-KA203-078346
Smart Energy: Innovative Multidisciplinary Course for Higher Education
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
2020-1-SK01-KA203-078348
Zefektívnenie vysokoškolskej výučby slovenčiny mimo územia Slovenska (s prihliadnutím na špecifiká väčšinového jazykového prostredia)
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
2020-1-SK01-KA203-078356
An innovative form of education in Cloud Computing
SPORT ELEMENT
Hlavná 67, 040 01, Košice
2020-1-SK01-KA203-078378
Innovative approach in digital era tackling climate change in water management
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
2020-1-SK01-KA203-078388
Students' Mental Health
Študentská rada vysokých škôl o. z.
Staré Grunty 5689/52, 841 04, Bratislava
2020-1-SK01-KA203-078405
Innovation und Individualisierung im differenzierten DaF-Unterricht
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
2020-1-SK01-KA203-078407
University journals as the tool of internationalization
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava