Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2021-1-SK01-KA220-ADU-000025955
Boosting awareness to reduce food waste via developing educators’ competences
New Edu n.o.
Kováčikova 12, Nitra
Grant: 210 006,- EUR
2021-1-SK01-KA220-ADU-000026274
Renewable Energy Sources for Safe Future
STEFANI n.o.
Žarnovická Huta 66, Žarnovica
Grant: 161 622,- EUR
2021-1-SK01-KA220-ADU-000027027
Power Saving Check goes Citizens - Innovative climate protection through targeted adult education and the implementation of Power Saving Checks
Newport Group a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
Grant: 340 943,- EUR
2021-1-SK01-KA220-ADU-000028403
Learning Fwd 21
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
Prostredná 47/A , Svätý Jur
Grant: 194 240,- EUR
2021-1-SK01-KA220-ADU-000028455
Adapting, digitalizing and disseminating humanistic language teaching approaches for teachers in 21st Century Europe
the Bridge
Ladice 330, Zlaté Moravce
Grant: 237 402,- EUR
2021-1-SK01-KA220-ADU-000030019
Hard Times - Soft Skills
Utopia
Lipského 2, Bratislava
Grant: 156 519,- EUR
2021-1-SK01-KA220-ADU-000033397
Enhancement of rural women's associations as a chance for growth of women entrepreneurship
Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku
Kapitulská 314/13, Banská Bystrica
Grant: 223 265,- EUR
2021-1-SK01-KA220-ADU-000033555
SMART Tourism Skills Initiative
E-CODE
Slnečná 1164 7, Krupina
Grant: 240 449,- EUR
2021-1-SK01-KA220-ADU-000035229
slovake.eu - Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language
E@I
Víťazná 840/67A, Partizánske
Grant: 281 912,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000022917
The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Grant: 111 300,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000023008
Zvýšenie pohybovej aktivity po pandémii spôsobenej COVID19
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
Grant: 142 665,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000023022
CT.Uni: Creative Thinking – Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Grant: 238 649,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000023160
Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
Grant: 124 404,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000023274
Support of higher education system in a context of climate change mitigation through regional-level of carbon footprint caused by a product, building and organization
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Grant: 165 207,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000023291
Inovácia profesijnej prípravy budúcich odborníkov cestovného ruchu využitím fiktívneho cvičného hotela
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
Grant: 147 336,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000023505
Digital government for green municipalities and cities
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, Košice
Grant: 324 810,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000023528
Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student & Staff Wellbeing
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Grant: 394 400,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000032017
Digital Wellbeing for Higher Education Lecturers
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
Grant: 290 165,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000032024
Blended ‌Multilogues:‌ ‌Enhancing Transformation and Innovation‌ ‌in‌ ‌Higher‌ ‌Education‌
Trnavská univerzita v Bratislave
Hornopotočná 23, Trnava
Grant: 261 304,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000032062
Fostering Internationalisation in Higher Education by BioFood Virtual Labs
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 191 790,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000032068
Inovácia obsahu a štruktúry študijných programov v oblasti manažmentu živočíšnych genetických a potravinových zdrojov s využitím digitalizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 360,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000032095
Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
Grant: 310 565,- EUR
2021-1-SK01-KA220-HED-000032157
Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Grant: 169 867,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000023601
Strengthening and Supporting the Early Childhood Development Workforce - ECD PLUS
Škola dokorán - Wide Open School n.o.
Dr. Janského 470/9, Žiar nad Hronom
Grant: 208 696,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000023695
Fun & Engaging STEM Activities For Tomorrow's World
Základná škola Park Angelinum 8
Park Angelum 8, Košice
Grant: 323 804,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000023803
CLIMAte coalition eXchange of best practices
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
Grant: 204 440,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000023907
STEam methodology for heALTHhy nutrition awareness - Food as cultural Heritage
Indicia n.o.
Rovniankova 15, Bratislava
Grant: 222 530,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000024115
AFLATOUN – Boosting social inclusion through targeted action
Nadacia otvorenej spolocnosti Bratislava/Open Society Foundation/NOS - OSF
Baštová 5, Bratislava
Grant: 196 729,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680
Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, Prešov
Grant: 115 058,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000027903
Object Oriented Programming for Fun
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
Grant: 283 228,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000029716
Let´s learn foreign languages through games and interactive activities.
Spojená škola Kollárova 17
Kollárova 17, Sečovce
Grant: 149 004,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000030108
Digital tools for better schools
Impact Games
Mateja Bela 842/7, Bratislava
Grant: 117 704,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588
Slovenčina pre deti cudzincov - metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno- vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike.
iCan s.r.o.
Špitálska 53, Bratislava
Grant: 246 286,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000032481
Vortoj - interactive language game
E@I
Víťazná 840/67A, Partizánske
Grant: 196 503,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000032501
WE ARE THE SAME BUT DIFFERENT
Základná škola
Školská 399, Jelka
Grant: 134 640,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000032754
TEACHING GREEN - From Climate Change Education and Awareness to Citizen Science Action
INAK
Veternícka 112/9, Kremnica
Grant: 259 826,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000034355
Leadership Academy
Dr. Josef Raabe Slovensko
Heydukova 12 - 14, Bratislava
Grant: 312 295,- EUR
2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395
PLATO'S EU: Philosophical Learning Applied To Online Surroundings in EU
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
Grant: 146 300,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000025107
MED-INTERGO
iCan s.r.o.
Špitálska 53, Bratislava
Grant: 389 251,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000025257
Rational use of plant protection products and fertilizers in terms of the impact on bees in the ecosystem
Agroinštitút Nitra štátny podnik
Akademická 4, Nitra
Grant: 206 700,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000025799
ART&SIGNS - Art, culture and Museum Accessibility for Deaf audience
innosign s.r.o
Sibírska 31, Prešov
Grant: 285 023,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000027995
Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
Grant: 307 578,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000032999
Promoting creativity microbusiness though web tools in rural area
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Grant: 267 151,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000033080
CoopCities: Learning from urban cities sustainable solutions to deal with the global challenges faced due to COVID pandemic
E-CODE
Slnečná 1164 7, Krupina
Grant: 190 424,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000033144
Education, Training and Capacity-Building in the Field of Beekeeping and Civil Defense Services
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Grant: 169 300,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000033337
SAFECULT
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
Grant: 240 998,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000033357
CookEU
EDUNET EUROPE n.o.
P. O. Hviezdoslava 21/11, Veľké Kapušany
Grant: 243 206,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000034617
ECVET compatible 3D printing training modules for automotive technologies
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava
Grant: 265 247,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000034652
Strategies to Improve the Qualification of Hotel Restaurant Catering Staff on Food Safety and Hygiene Practices
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 156 875,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000034712
Facilitating e-Learning for an Inclusive Pedagogy
Sukromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2, Žilina
Grant: 218 589,- EUR
2021-1-SK01-KA220-VET-000034882
RESTART – Resilience and Training for SMEs
Slovak Business Agency
Karadžičova 7773/2, Bratislava
Grant: 244 298,- EUR

Neschválené prihlášky

2021-1-SK01-KA220-ADU-000026420
Preparing Digital Materials for Ecological Farming Practices targeting Disadvantaged and Small Scale Farmers
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2021-1-SK01-KA220-ADU-000026701
Te(a)ch Me
Sound Academy o.z.
Gen. Alexandra Kordu 3315/7 , Vrútky
2021-1-SK01-KA220-ADU-000028228
Society in Green Mode through training
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
2021-1-SK01-KA220-ADU-000028453
EQUILIB- Equally Qualified Universal Inclusive Labourmarket Involvement without Barriers
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
2021-1-SK01-KA220-ADU-000033548
Small scale and sustainable farming for improved life style
OBCIANSKE ZDRUZENIE NO GRAVITY
Oravská 3, Bratislava
2021-1-SK01-KA220-ADU-000033704
Zvýšenie zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti absolventov v Horeca segmente , ich úspešnosti v osobnom rozvoji a pocite naplnenosti v pracovnom zaradení
HOTELITY
Klemensova 5, Bratislava
2021-1-SK01-KA220-ADU-000035231
Rainbow Competences
SAPLINQ O.Z.
Slobody 30, Košice
2021-1-SK01-KA220-HED-000029770
University Journals as the tool of internationalization
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2021-1-SK01-KA220-SCH-000027845
Greenfluence your surroundings!
Gymnázium - Gimnazium
Horešská 18, Kráľovský Chlmec
2021-1-SK01-KA220-SCH-000029733
Online teaching in the V4
Centrum edukácie a inovácií
L. Svobodu 2454/22, Trebišov
2021-1-SK01-KA220-SCH-000032533
PrOgramme boosting the WEllbeing of school students through an integRative approach
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
Heydukova 12 - 14, Bratislava
2021-1-SK01-KA220-VET-000025206
Európsky model spolupráce verejných a neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti
BKS Úspech
Čierny chodník 29/1, Bratislava
2021-1-SK01-KA220-VET-000025738
Industry 4.0, opportunity or threat
BKS Úspech
Čierny chodník 29/1, Bratislava
2021-1-SK01-KA220-VET-000028048
Digital Tools and Training for VETs in Green Practices and Environmental Protection
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
2021-1-SK01-KA220-VET-000028133
Assess frameworks to enable communities in identifying tools to remove barriers and create the conditions to respond collectively to energy, social and environmental needs
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2021-1-SK01-KA220-VET-000030225
e-Learning Tools for Water Supply Management Professions
Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Školská 5, Brezno
2021-1-SK01-KA220-VET-000032934
Recovering European Rural Areas affected by COVID-19 with strategic partnership in education and training in traditional skills and crafts
Občianske združenie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2021-1-SK01-KA220-VET-000033102
FETOUR - Female Entrepreneurship for Sustainable Tourism
EkoRegion Slovakia
Gazdovský rad 37/A, Šamorín
2021-1-SK01-KA220-VET-000033278
Train the VET Trainers of Emotional Intelligence -EIV
CKV Consult s.r.o.
Ružinovská 5, Bratislava