Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA122-ADU-000069887
Nezávislosť a samostatnosť - naša spoločná vízia
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
Alstrova 6073/153, Bratislava
Grant: 26 520,- EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000070949
Strenghtening the bridges
the Bridge
Ladice 330, Ladice
Grant: 7 925,- EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000072511
Vyhľadávanie a prezentácia regionálneho ľudového odevu v rámci sprievodných kultúrnych programov
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602/21, Leopoldov
Grant: 35 700,- EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000073738
Spájame kultúrnu rozmanitosť
NARUHODO
Jazdecká ulica 8361/61, Trnava
Grant: 4 850,- EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000075091
Podpora diverzity a inklúzie na pracoviskách
Nadácia Pontis
Zelinárska 5389/2, Bratislava
Grant: 3 180,- EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000077585
Senior Education after Pandemic
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
Grant: 3 570,- EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079314
Towards quality and excellence in career guidance through mobility and cooperation
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Staré Grunty 3658/242A, Bratislava
Grant: 24 815,- EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079322
Kvalitné digitálne vyučovanie cudzích jazykov
Jazyková škola
Veľká okružná 24, Žilina
Grant: 16 620,- EUR
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079952
Technické a manažérske schopnosti pre organizačnú udržateľnosť a kvalitu
Esperanto a Slobodné Vedomosti
M.Rázusa 2144/24, Zvolen
Grant: 11 020,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000068777
Oneness: Creating Inclusive Schools and Communities
Súkromná základná škola
Vavilovova 18, Bratislava
Grant: 42 820,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000069214
Skvalitnenie bilingválneho vyučovania a zavádzanie nových technológií do vzdelávania
Gymnázium Andreja Kmeťa
Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica
Grant: 5 205,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000069654
Sebavedomie ako pilier modernej a zdravej školy bez diskriminácie a predsudkov
Základná škola
Námestie Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou
Grant: 24 900,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000069765
Využitie inovatívnych vyučovacích metód na hodinách anj a naprieč vybranými predmetmi ako prostriedok na pomoc žiakom pri prekonávaní pocitov letargie a sociálnej izolovanosti v dôsledku pandémie
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Námestie SNP 9, Piešťany
Grant: 49 160,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000070090
Interkultúrna spolupráca a jazykový rozvoj
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Hronská 3, Bratislava
Grant: 35 570,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000071512
Tvorba edukačných videí v prírodovedných predmetoch
Gymnázium Karola Štúra
Námestie Slobody 5, Modra
Grant: 16 540,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072415
SMILE - Schule, Modern, Inovative, Lustig, Europäisch - Škola s úsmevom
Gymnázium M. R. Štefánika
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Grant: 29 620,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072500
COOL SCHOOL
Základná škola s materskou školou
Trnkova 1, Bratislava
Grant: 15 320,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072592
Nové začiatky
Gymnázium
Park mládeže 5, Košice
Grant: 51 424,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072603
Efektívne učenie
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta
Skalité 729, Skalité
Grant: 22 295,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000072712
Šanca pre všetkých
Základná škola s materskou školou Jelšava
Železničná 245, Jelšava
Grant: 3 900,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073293
Zlepšujme sa spoločne
Spojená škola
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Grant: 18 614,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073504
Digitálne kompetencie & čitateľské zručnosti
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, Bardejov
Grant: 48 450,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073535
Učíme sa navzájom byť aktívni, zdraví a šťastní
Gymnázium Janka Kráľa
Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
Grant: 31 996,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073542
Technológie nám pomáhajú učiť sa
Základná škola
Pionierska 95, Rajecké Teplice
Grant: 2 855,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073681
Usilovné včielky idú s plátnom do sveta
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
Školská 238, Zubrohlava
Grant: 26 840,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073692
Dosť bolo teórie!
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Hálova 993/16, Bratislava
Grant: 37 410,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073827
Pokračujeme v inovácii a kvalitnom vzdelávaní
Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
Športovcov 342, Stráňavy
Grant: 3 390,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073859
Učíme inovatívne a kvalitne
Základná škola s materskou školou
Školská 49, Žilina
Grant: 8 660,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000073897
Inšpirovaní Európou
Gymnázium Topoľčany
Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Grant: 34 670,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000074820
Objav v sebe viac
Základná škola s materskou školou
Krivec 1355, Hriňová
Grant: 12 092,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000074839
Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL
Základná škola
Ul. pohraničná 9, Komárno
Grant: 15 579,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075034
Učíme inovatívnymi metódami ku kvalitnému vzdelávaniu
Základná škola
Lichardova 24, Žilina
Grant: 10 460,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075546
Jazykové vzdelávanie žiakov základnej školy pri zdravotníckom zariadení
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica
Grant: 5 230,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075655
Praktická metodológia CLIL pre učiteľky predprimárneho vzdelávania
Súkromná materská škola Baranček
Moyzesova 22, Košice
Grant: 3 065,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075754
Učíme AJ s technológiami
Spojená škola sv. Uršule
Nedbalova 4, Bratislava
Grant: 4 910,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075873
Meníme (sa) spolu
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6 , Bratislava
Grant: 35 999,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075892
Európska kultúra - naša kultúra
Základná umelecká škola
SNP 5, Nové Zámky
Grant: 22 790,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076021
Múdre hlavy = Skvelá budúcnosť
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, Michalovce
Grant: 64 145,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076112
Dem Beruf näher
Gymnázium Františka Švantnera
Bernolákova 9, Nová Baňa
Grant: 26 080,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076195
Regionálna identita a povedomie v kontexte transeurópskeho procesu integrácie
Gymnázium
Školská 837, Tvrdošín
Grant: 33 250,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076314
I learn to take care of myself to know how to take better care of the environment
Súkromná spojená škola
M. Falešníka 6, Prievidza
Grant: 17 840,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076640
Mentálne zdravie
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, Nitra
Grant: 25 435,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000076724
Moderná škola - šťastní žiaci
Základná škola Jána Drdoša
Vígľaš č. 436, Vígľaš
Grant: 17 970,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077340
Šťastné detstvo v materskej škole
Materská škola
Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
Grant: 13 250,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077512
Zlepšenie zručností v anglickom jazyku na mimojazykových hodinách prostredníctvom CLIL metódy formou medzinárodnej spolupráce, v nadväznosti na jazykový kurz pre učiteľov v zahraničí
Základná škola Kriváň
Kriváň 435, Kriváň
Grant: 17 160,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077575
Rozvoj žiakov s metódou CLIL
Základná škola s materskou školou
Cerová 277, Cerová
Grant: 2 855,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077996
S.I.S.I. (Social Inclusion, Social Innovation)
Základná škola
Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Grant: 26 935,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078178
Competence training for Grammar school
Súkromné Gymnázium DSA Sabinov
Komenského 40, Sabinov
Grant: 22 925,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078219
Od traumy a blokov k plnohodnotnému životu a inklúzii
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Janka Kráľa 1594/1, Topoľčany
Grant: 8 925,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078282
Výprava za poznaním
Základná škola
Kvačany 227, Kvačany
Grant: 19 425,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078587
Drevená cesta
Základná škola
Ul. 8. mája 640/39, Svidník
Grant: 45 470,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078792
Otváranie dverí k novým prístupom vo vyučovaní na východnom Slovensku
Košice International School
Poľná 1, Košice
Grant: 3 065,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078838
Zvýšenie motivácie žiakov pri výučbe anglického jazyka
Základná škola
Nevädzová 2, Bratislava
Grant: 4 910,- EUR
2022-1-SK01-KA122-SCH-000079071
Predmet menom Reálny svet
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, Svidník
Grant: 58 035,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000067656
Zlepšenie teoretických vedomostí a praktických zručností študentov v odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
Grant: 73 970,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000068948
Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí!
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno
Grant: 21 262,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000069360
Budúcnosť výstavby a príprava mladých odborníkov v znamení energetickej udržateľnosti
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava
Grant: 58 677,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000069551
Odborné skúsenosti v Európe
Stredná odborná škola techniky a služieb
Cintorínska 4, Nitra
Grant: 32 678,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000069590
OZT FilmDevelopment
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, Bratislava
Grant: 17 302,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070040
Social inclusion through VET mobility
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM
Mostová 5, Mostová
Grant: 33 345,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070888
Mobilita učiacich sa zameraná na elektrotechniku
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, Martin - Priekopa
Grant: 36 900,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070890
Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe III.
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22, Žilina
Grant: 43 910,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000070998
Rozvoj odborných kompetencií v Európe
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
Grant: 78 316,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000071278
Naučme sa Flamenco
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
Skuteckého 27, Banská Bytrica
Grant: 42 742,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072537
Mobilita žiakov a učiteľov Hotelovej akadémie Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy
Hotelová akadémia
Baštová 32, Prešov
Grant: 61 772,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072636
Získanie nových kompetencií v oblasti elektronicky riadených systémov budov.
Spojená škola
Československej armády 24, Martin
Grant: 27 715,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072674
Žiak s praxou = absolvent s prácou
Obchodná akadémia
Polárna 1, Košice
Grant: 52 990,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072675
Bok po boku do sveta
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5, Bratislava
Grant: 44 160,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072922
Zvyšovanie odborných zručnosti, získanie nových skúseností v zahraničí
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Námestie SNP 5, Partizánske
Grant: 50 985,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072964
Neustále sa učiť, neustále sa zlepšovať
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
Grant: 36 205,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000072988
Košická akadémia na ceste do Európy
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15, Košice
Grant: 35 638,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000073377
V. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközépiskola
Ul.1. mája 1, Hurbanovo
Grant: 28 968,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000073865
Zdieľanie hodnôt a porozumenia hudbou
Konzervatórium
Timonova 2, Košice
Grant: 32 068,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074248
Mladý vinár
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
Kostolná 3, Modra
Grant: 63 871,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074363
Inovačné technológie v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola dopravná
Sokolská 911/94, Zvolen
Grant: 52 780,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074397
Zaži zahraničie, získaj zručnosti, prehĺb vedomosti - prax pre žiakov strednej školy
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28, Humenné
Grant: 32 211,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074471
Lepšie pripravení pre európsky trh práce
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230, Považská Bystrica
Grant: 47 623,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074535
Zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu v kontexte modernej Európy
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 1760/13, Žilina
Grant: 48 475,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074607
Praxuj v Prahe – skús, zaži, inšpiruj sa
Obchodná akadémia - Kereskedelmi akadémia
K. Mikszátha č. 1, Rimavská Sobota
Grant: 38 376,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074649
Od teórie k praxi
Obchodná akadémia
Dlhá 256/10, Senica
Grant: 62 852,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074678
Rozširovanie rozhľadu v oblasti priemyselných technológií
Stredná odborná škola priemyselných technológií
Učňovská 5, Košice - Šaca
Grant: 23 616,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074731
Nová škola - nové skúsenosti nových zdravotníkov
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8A, Prievidza
Grant: 44 462,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074733
Odborná prax v zahraničí – most pre študentov do Európy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Námestie slobody 12, Sobrance
Grant: 32 099,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074846
Grafik tlačových médií - profesionál v oblasti polygrafie so zameraním na digitálne technológie – rozšírenie a rozvoj odborných kompetencií žiakov odboru
Stredná odborná škola služieb
Košická 20, Prešov
Grant: 60 072,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074864
Posilnenie dobrého mena pomocou medzinárodnej skúsenosti
Spojená škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Grant: 60 806,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000074889
Inšpirácia a inovácie k lepšej škole
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, Bratislava
Grant: 18 500,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075339
Učíme sa odborne v Nemecku
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, Giraltovce
Grant: 40 752,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075542
Médiá a informácie spájajú svet
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, Bratislava
Grant: 39 153,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075640
Zahraničná mobilita žiaka pripravuje budúceho odborníka
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, Prešov
Grant: 35 290,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000075695
Španielsko očami gastronómov
Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26, Horný Smokovec
Grant: 38 160,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076061
Cestovaním sa učíme - pridaj sa!
Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
Grant: 69 537,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076095
Získajme viac
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mierová 1973/79, Humenné
Grant: 31 276,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076642
Digitalizácia umenia a kultúrneho dedičstva
Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15, Košice
Grant: 5 840,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076654
Odborné vedomosti a zručnosti v zahraničí
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83, Lučenec
Grant: 58 926,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076902
Krok pred zubným kazom
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Horná 137, Čadca
Grant: 42 740,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000076982
Nové skúsenosti v zdravotníctve v Českej republike
Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23, Žilina
Grant: 35 364,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077284
Zdatnejší odborníci v priemysle
Stredná odborná škola
Pod Sokolicami 14, Trenčín
Grant: 36 437,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077292
Žiaci duálneho vzdelávania do Európy
Volkswagen Slovakia a.s.
Jána Jonáša 1, Bratislava
Grant: 29 134,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077310
Odbornosť a zručnosť
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2, Žilina
Grant: 53 930,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077583
Modernejšie technológie vo výuke na SPŠ
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Grant: 14 590,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077611
S-P-E-ciálny
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgaitatoipari Szakközépiskola
J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
Grant: 56 996,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077784
Textúra v architektúre
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava
Grant: 43 790,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000077937
Zahraničné skúsenosti pre žiakov strednej odbornej školy
Súkromná stredná odborná škola DSA
Komenského 12, Trebišov
Grant: 30 370,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078034
Zahraničná prax ako nástroj zdokonaľovania sa a získavania nových kompetencií a ich následné aplikovanie do praktického vzdelávania
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Námestie mládeže 587/17, Zvolen
Grant: 40 896,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078491
Pracovná skúsenosť ako nová cesta k úspešnej kariére a sebapoznaniu
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul.17. novembra 2701, Čadca
Grant: 70 250,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078544
Zo školskej lavice až za hranice!
Spojená škola
Jarmočná 1, Modrý Kameň
Grant: 34 132,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078660
Naši stavbári a strojári vo Švédsku
Stredná odborná škola
T. Vansovej 32, Prievidza
Grant: 36 453,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078720
Vzdelávanie bez hraníc
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Novozámocká 220, Nitra
Grant: 18 330,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000078984
Budujeme svoju budúcnosť
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera -Winkler Oszkár Építoipari Szakközépiskola
B. Němcovej 1, Lučenec
Grant: 48 696,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000079240
Získavajme zručnosti pre život
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Grant: 40 264,- EUR
2022-1-SK01-KA122-VET-000080013
Opäť s nami
Stredná odborná škola
Hlavná 425, Hnúšťa
Grant: 29 120,- EUR
2022-2-SK01-KA122-ADU-000092358
Profesionalita, rešpekt, efektivita vzdelávania = BONUS
PRE BONUS Consulting, s.r.o.
Poľná 1, 811 08, Bratislava
Grant: 33 354,- EUR
2022-2-SK01-KA122-ADU-000097281
Makerspace and unusual library programs in Finnish libraries
Krajská knižnica v Žiline
Antona Bernoláka 3481/47, 011 77, Žilina
Grant: 18 050,- EUR
2022-2-SK01-KA122-ADU-000099022
Učíme sa rásť a rozvíjať
myJUMP.sk
Galvaniho 16600/25D, 821 04, Bratislava
Grant: 36 843,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000092360
New teaching approaches
Základná škola Nad Medzou
Nad Medzou 1, 052 01, Spišská Nová Ves
Grant: 4 810,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000093556
Personal growth and support for the development of students and teachers.
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Bajkalská 20, 821 08, Bratislava
Grant: 24 655,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000093631
Innovative Teachers of New Era
Základná škola s materskou školou Odborárska 2
Odborárska 2, 831 02, Bratislava
Grant: 13 350,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000093786
Inclusive classrooms for recognize the possibilites of all students
Základná škola Námestie armádneho generála Ludvíka Svobodu 16
Námestie armádneho generála L. Svobodu 16, 085 01, Bardejov
Grant: 11 690,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000094570
Nebojme sa komunikovať v cudzom jazyku a stať sa súčasťou Európy
Základná škola s materskou školou, Senohrad 129
Senohrad 129, 962 43, Senohrad
Grant: 31 285,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000094838
Zmena školského prostredia ako duševná a jazyková podpora študentov
Súkromné gymnázium
Oravská 11, 010 01, Žilina
Grant: 47 955,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000094866
Čarovná cesta kvapky vody
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená
Hviezdoslavova 822/8, 028 01, Trstená
Grant: 28 560,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000095149
Všímavosť - technika dýchania, ktorá mení triedu 21. storočia (vonku)
Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján
Starojánska ulica 11/11, 032 03, Liptovský Ján
Grant: 3 340,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000095283
Vzdelávaním k viacjazyčnosti
Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny
Nám. Jozefa Herdu 2 , 917 01, Trnava
Grant: 78 450,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000095417
Spoločne k porozumeniu a za ekologickú zodpovednosť
Základná škola Veľký Biel
Školská 4, 900 24, Veľký Biel
Grant: 34 895,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000095515
Safety in Cybernetic Space
Základná škola s materskou školou Rabčice 194
Rabčice 194, 029 45, Rabčice
Grant: 12 905,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000095571
Implementácia trvalo udržateľného rozvoja a enviromentálnej zodpovednosti do vzdelávania na GCM
Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
Farská 19, 949 01, Nitra
Grant: 50 325,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000096703
Učenie od Fínov
Základná škola s materskou školou, Nesluša 837
Nesluša 837, 023 41, Nesluša
Grant: 20 810,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000097097
Rozvoj jazykových kompetencií učiteľa s cieľom motivácie, kreatívneho vyučovania a internacionalizácie školy
Základná škola s materskou školou, Cintorínska 70/1, Trávnica
Cintorínska 70/1, 941 46, Trávnica
Grant: 8 148,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000097648
Priestor ako tretí pedagóg
Súkromná základná škola DSA Prešov
Mukačevská 1, 080 01, Prešov
Grant: 16 700,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000097690
Jazykové zručnosti v praxi
Súkromné gymnázium DSA Bardejov
Námestie arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01, Bardejov
Grant: 63 177,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000097701
Spôsoby ako efektívne komunikovať v globálnom svete
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej
Nábrežie 4. apríla 1936/23, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 16 940,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000098013
Ako je to u vás?
Súkromná základná škola s materskou školou DSA
Námestie Kubínyho 42/6, 984 01, Lučenec
Grant: 20 800,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000098305
Rozvoj komunikačných zručností
Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom
Športová 41, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
Grant: 21 315,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000098804
Škola zmien
Základná škola Čaklov
Čaklov 495, 094 35, Čaklov
Grant: 8 540,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000099268
Buďme múdri
Základná škola
Hlavná 86, 925 28, Pusté Úľany
Grant: 15 240,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000100475
Zvyšovanie well-beingu učiteľov a žiakov druhého stupňa základnej školy
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
Zemanská ulica 2, 053 42, Krompachy
Grant: 8 970,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000100602
Montessori s nami
Súkromná materská škola EBG
Školská 5, 977 01, Brezno
Grant: 12 370,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000101010
Gymnasium P.O. Hviezdoslava European Mobility Experience
Gymnázium P.O. Hviezdoslava 20, Kežmarok
Hviezdoslavova 326/20, 060 14, Kežmarok
Grant: 56 518,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000101433
Po stopách osmanských pamiatok
Základná škola s materskou školou Hrušov
Hrušov 497, 991 42, Hrušov
Grant: 26 130,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000102588
Odlišní, ale v srdci rovnakí
Základná škola Pionierov 1
Pionierov 1, 048 01, Rožňava
Grant: 14 275,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000102944
Na ceste k informatizácii školy
Súkromné gymnázium FUTURUM
Grešákova 1, 040 01, Košice
Grant: 62 765,- EUR
2022-2-SK01-KA122-SCH-000103016
Po stopách olympizmu a olympijskej kultúry
Gymnázium Terézie Vansovej
17. novembra 6, 064 01, Stará Ľubovňa
Grant: 117 390,- EUR

Neschválené prihlášky

2022-1-SK01-KA122-ADU-000069949
Integrácia inovatívnych metód a IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť aktívnu participáciu žiakov na vyučovaní.
Základná škola Anatolija Karpova
Černyševského 8, Bratislava
2022-1-SK01-KA122-ADU-000072602
Rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti textilného priemyslu a jeho dopadov
Nitka o.z.
Račianska 1576/80, Bratislava
2022-1-SK01-KA122-ADU-000074429
Podnikateľské zručnosti, manažment a osvedčené postupy sociálneho podnikania pri integrácií zdravotne znevýhodnených
PROTEKTA s. r. o.
M. R. Štefánika 2673/212/A, Vranov nad Topľou
2022-1-SK01-KA122-ADU-000075770
Využívanie kreatívnych postupov pri vyučovaní cudzieho jazyka
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Školská 4, Streda nad Bodrogom
2022-1-SK01-KA122-ADU-000079156
Strengthening new capacities for diversity and inclusion
Saplinq o.z.
Slobody 226/30, Košice
2022-1-SK01-KA122-SCH-000069817
Cesta za novými digitálnymi a manuálnymi zručnosťami
Škola umeleckého priemyslu
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
2022-1-SK01-KA122-SCH-000075354
Nadobudnutie nových skúseností v oblasti manažmentu, koordinácie projektov a vzdelávacích kompetencií v teoretickom a praktickom vyučovaní
Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1, Trnava
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077097
Rozšírením obzorov oslavujeme rôznorodosť
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Školská 2, Dubnica nad Váhom
2022-1-SK01-KA122-SCH-000077914
Nový impulz vo výučbe anglického jazyka na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Zvolene
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3, Zvolen
2022-1-SK01-KA122-SCH-000078706
Česko - slovenská spolupráca
Základná škola Ladislava Novomeského
Rúbanisko II 3097, Lučenec
2022-1-SK01-KA122-VET-000070219
Vizualizácia a sketchnoting
LBK development
Škultétyho 475/14, Martin
2022-2-SK01-KA122-ADU-000098172
Critical regulatory know-how
Sky Medical
Vicenzy 24/2058, 931 01 , Šamorín
2022-2-SK01-KA122-ADU-000099364
Prevencia diskriminácie vo vzdelávaní a na trhu práce
MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti
Tesáre 221, 956 21, Tesáre
2022-2-SK01-KA122-ADU-000102657
Milujeme vzdelávanie v kultúre
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, 812 34, Bratislava
2022-2-SK01-KA122-ADU-000104491
ADEL Slovakia promoting sustainable development, in environmental, economic and social terms.
ADEL Slovakia
Černyševského 10, 851 01, Bratislava
2022-2-SK01-KA122-SCH-000098079
Kvalitné odborné vzdelávanie SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Volgogradská 1, 080 01, Prešov
2022-2-SK01-KA122-SCH-000101641
Inovation and modernisation
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
Jilemnického ulica 204/11, 929 01, Dunajská Streda
2022-2-SK01-KA122-SCH-000101989
Kooperácia v rámci mobility so systémovo podobnými vzdelávacími inštitúciami v rámci Európskej Únie
Súkromná základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
Jarmočná 96, 044 11, Ždaňa