Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2023-1-SK01-KA122-ADU-000119873
K virtuálnej budúcnosti cez digitálne vzdelávanie
Jazyková škola
Užhorodská 8, Košice
Grant: 49 140,- EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000124406
Dobrovoľníctvo - dôležitá súčasť starostlivosti o telesne a mentálne zdravie klientov v domovoch sociálnych služieb
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Strečanského 602/21, Leopoldov
Grant: 43 275,- EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000127856
Spolu na ceste: Podpora kariérneho rastu a rozvoja
Silnejší slabším o.z.
Zlatovská 2170/10, Trenčín
Grant: 17 405,- EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000129633
Európska zelená dohoda - dohoda pre našu spoločnú udržateľnú budúcnosť
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Belinského 1055/3, Bratislava
Grant: 5 725,- EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000141654
Nové postupy v IT vzdelávaní žien
Aj Ty v IT
Biskupická 12480/44B, Bratislava
Grant: 28 220,- EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000146089
Dospelí a mladí spolu v diverzitnom prostredí
MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti
Tesáre 221, Tesáre
Grant: 33 468,- EUR
2023-1-SK01-KA122-ADU-000150270
Strategický rozvoj pre podporu Wikimédie
Wikimedia EO
M.Rázusa 2144/24 , Zvolen
Grant: 11 585,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000115462
Digital Art and Its Potential for the Creation of Student E-Career Portfolios
Základná škola s materskou školou
Rabčická 410, Rabča
Grant: 13 640,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000118105
Šanca pre budúcnosť
Základná škola
Kluknava 43, Kluknava
Grant: 8 600,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000119011
Hľadáme cestu k medzinárodným partnerstvám
Zakladná škola Hlinné 138
Hlinné 138, Hlinné
Grant: 5 620,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000121079
Učiaci sa učitelia - Napredujúci žiaci
Základná škola Pavla Križku
Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
Grant: 26 405,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000121675
Mindset a prekonávanie stereotypov
Gymnázium
Ľ. Štúra 26, Michalovce
Grant: 30 095,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000121695
Posúvame naše hranice, a tým aj hranice našich žiakov
Základná škola
Hlavná 375/26 , Gbeľany
Grant: 6 830,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000121832
Developing Students´ Language Competences for Further Studies and Employment
Súkromné gymnázium FUTURUM
Školská 66, Trenčín
Grant: 79 936,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000122127
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov anglického jazyka na základnej škole
Spojená škola Lendak
Školská 535/5 , Lendak
Grant: 10 275,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000122556
Zlepšujme životné prostredie spoločne
Základná škola s materskou školou
Ulica Jana Bottu 27, Trnava
Grant: 7 920,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000122777
Z vidieka do Európy...
Základná škola s materskou školou
SNP 5 , Uhrovec
Grant: 40 850,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000122948
Stromy našich životov
Základná škola s materskou školou
Školská 49, Žilina
Grant: 30 815,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123016
Plnohodnotne celým životom...
Spojená škola
Dukelská 26/30, Giraltovce
Grant: 32 015,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123540
Získavanie medzinárodných skúseností žiakov a zamestnancov Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM
Gymnázium Armina Vamberyho s vyučovacím jazykom maďarským - Vambery Armin Gimnazium
Nám. sv. Štefana 1190/4 , Dunajská Streda
Grant: 56 965,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123807
Wake up call
Súkromná základná škola
Dukelská 33 , Giraltovce
Grant: 33 420,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123909
Rozvoj exteriérového vzdelávania prírodovedných predmetov
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28 , Bratislava
Grant: 5 145,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000124030
Solidarita prostredníctvom dobrovoľníctva v Európe
Základná škola
Školská 757/10 , Zemianska Olča
Grant: 28 005,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000124783
Škola naladená na aktuálne vzdelávacie trendy
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
Duklianska 16 , Prešov
Grant: 50 835,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126036
Let's Go Outside: Play and Learn
Základná škola
Kudlovská 11 , Humenné
Grant: 12 285,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126178
Učením sa cudzích jazykom k vyššiemu vzdelaniu učiteľov
Základná škola s materskou školou
Školská 2 , Ľubotín
Grant: 6 725,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126255
Zelená budúcnosť pre každého žiaka
Spojená škola internátna
Sama Chalupku 315/16 , Kremnica
Grant: 14 340,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126637
Nechajme sa inšpirovať k EKO zmene
Základná škola s materskou školou Václava Mitucha
Školská 368/2 , Horné Srnie
Grant: 7 390,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126898
Trieda budúcnosti - ZŠ J.A.Komenského v Púchove
Základná škola Jána Amosa Komenského
Komenského 50, Púchov
Grant: 19 400,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126946
Zlepšovanie digitálnych kompetencií a enviromentálneho myslenia
Základná škola
Wolkerova 10 , Bardejov
Grant: 54 760,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000127239
Jazyky sú naša budúcnosť
Základná škola
Školská 297 , Jaklovce
Grant: 10 917,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000127756
Cesta k duševnému zdraviu
Základná škola
Hlavná 24, Dubová
Grant: 3 950,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128010
Dôležitosť malých krokov
Základná škola
Haniska 290, Haniska
Grant: 41 920,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128263
Bližšie k Európe
Gymnázium
Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Grant: 59 362,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128521
Moderná škola pre všetkých žiakov
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
Romualda Zaymusa 3, Žilina
Grant: 21 890,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128548
Kvalitná a inovatívna škola
Gymnázium
SNP 1, Gelnica
Grant: 3 695,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000128587
Vízia lepšej budúcnosti
Gymnázium
Alejová 1, Košice
Grant: 39 600,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000129185
Inklúzia v zelenom
Základná škola
Kubranská 80 , Trenčín
Grant: 40 735,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130065
Európskym kultúrnym dedičstvom k Excelencii a kvalite školy
Gymnázium M. R. Štefánika
Športová 41 , Nové Mesto nad Váhom
Grant: 36 050,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130489
Vidiecka škola implementuje inklúziu, inovácie pre ekológiu a digitalizáciu na európskej úrovni
Základná škola s materskou školou
Školská 27/14, Pliešovce
Grant: 53 785,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130515
Sila informácie
Gymnázium
Jesenského 2243 , Kysucké Nové Mesto
Grant: 40 650,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130843
Farby prírody s Ekodubákmi.
Materská škola
Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
Grant: 16 870,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130864
Jazyková pripravenosť a environmentálna uvedomelosť na zelenej ceste do Európy 21.storočia
Cirkevná spojená škola Panny Márie
Brnenské námestie 15 , Kolárovo
Grant: 4 040,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130926
Prevencia extrémizmu, radikalizácie a šikany v školskom prostredí
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane
Grant: 12 485,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000130977
Zelená trieda
Základná škola
Pribinova 1 , Zlaté Moravce
Grant: 34 670,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000131327
Jazykmi do sveta
Základná škola
Komenského 23, Bardejov
Grant: 20 395,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000132024
Spolu to zvládneme
Základná škola
Rajčianska 3, Bratislava
Grant: 19 000,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000132296
ELF - Vzdelaní žiaci a učitelia pre budúcnosť
Základná škola
Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
Grant: 59 200,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000132637
Zdieľanie vedomostí je kľúčom k otvoreniu každých dverí.
Základná škola Teodora Jozefa Moussona
Ul. T. J. Moussona 4 , Michalovce
Grant: 7 540,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893
Poďme učiť inak.
Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 , Brezno
Grant: 6 405,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000133534
Zlepšenie jazykových kompetencií pedagógov vyučujúcich anglický jazyk na gymnáziu, podpora kreativity vo vyučovaní a digitálnych kompetencií so zreteľom na lepšiu kvalitu práce a aktivít vykonávaných v prospech študentov.
Spojená škola Kráľovnej pokoja
Na závaží 2 , Žilina
Grant: 6 510,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134054
Kamoši Zeme!
Základná škola
Kvetoslavov 266, Kvetoslavov
Grant: 55 710,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134211
Moderná škola - moderný obsah
Stredná športová škola
Dlhé hony 5766/16 , Poprad
Grant: 22 790,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134295
Pokračujeme ďalej...
Súkromná základná škola waldorfska
Vihorlatská 10 , Bratislava
Grant: 47 211,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134652
Well-Being: School-Life Balance as a Part of Healthy Life Style
Základná škola s materskou školou
Rabčice 194, Rabčice
Grant: 14 860,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134710
Lepšie riešenia = Lepšia škola Vzdelávaním učiteľov k inklúzii žiakov s poruchami učenia a správania
Základná škola
Hviezdoslavova 1, Revúca
Grant: 14 835,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134816
Poďme do sveta
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87, Levice
Grant: 69 895,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135008
Poďme sa zlepšovať!
Základná škola
Školská 7, Tomášov
Grant: 32 000,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135093
Zatraktívnenie výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov v pozitívnej a bezpečnej klíme školy
Základná škola
Veľkomoravská 12, Trenčín
Grant: 4 780,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135111
Ľudský príbeh
Základná škola
Juh 1054, Vranov nad Topľou
Grant: 25 540,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135298
Pracovné zručnosti v minulosti a dnes
Základná škola
Zbehy 661, Zbehy
Grant: 26 800,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000135946
Škola pre život
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Kláštorská 37 , Levoča
Grant: 62 030,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136006
Pozoruj, uč sa a rozprávaj
Gymnázium F. G. Lorcu
Hronská 3 , Bratislava
Grant: 42 760,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136012
Výprava do vodného sveta
Základná škola v Raslaviciach
Toplianska 144 , Raslavice
Grant: 20 416,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136162
Európsky horizont
Evanjelické gymnázium
Jesenského 836, Tisovec
Grant: 45 045,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136221
Reálny život
Súkromná základná škola - Magan alapiskola
K. Mikszátha 1 , Rimavská Sobota
Grant: 70 019,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136423
B-symfónia
Základná škola
Beethovenova 11 , Nitra
Grant: 19 350,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136435
Kreatívne prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov. -Zjednodušte to, zrealizujte to!
Alapiskola Bodrogszerdahely Základná škola s vjm
Školská 621, Streda nad Bodrogom
Grant: 2 220,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000136978
Pripravení na inklúziu a ešte trochu zelenší
Základná škola s materskou školou
Udiča 248, Udiča
Grant: 16 865,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137063
Partnerschaft Levice Berlín
Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Grant: 24 760,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137314
Heros Factory
Základná škola
Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Grant: 42 370,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137404
Ekológia hýbe svetom
Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického
Školská 447/3 , Dobrá Niva
Grant: 25 195,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137552
Lepší ja, lepší svet
Základná škola
Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
Grant: 20 140,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137620
Poďme sa učiť vonku
Základná škola s materskou školou
Železničná 245, Jelšava
Grant: 32 165,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137675
Motiváciou a spoluprácou k aktívnemu vyučovaniu
Spojená škola
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Grant: 54 041,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000138803
Zlepšujeme sa vo vyučovaní anglického jazyka pre medzinárodnú spoluprácu
Základná škola s materskou školou
Dolná Trnovská 36, Žilina
Grant: 4 590,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000139038
Budovanie kľúčových kompetencií ako príprava na život a ich využívanie (nielen) v exteriérovom vyučovaní.
Súkromná základná škola International School
Poľná 1, Košice
Grant: 4 750,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000139991
Zmena je v tvojich rukách
Základná škola Jána Amosa Komenského
Komenského 3 , Komárno
Grant: 52 647,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000140117
Katkin park zvyšuje svoje digitálne a jazykové zručnosti
Súkromné gymnázium Katkin park II
Katkin Park 2 , Košice
Grant: 33 970,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000141557
Expand European awareness through health, environment and mobility strategies
Gymnázium Mikuláša Kováča
Mladežnícka 51 , Banská Bystrica
Grant: 10 140,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142096
Inovácia metód vo vyučovaní informatiky v kooperácii s ďalšími predmetmi na základnej škole s dôrazom na inklúziu
Základná škola
Kriváň 435 , Kriváň
Grant: 18 620,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142390
Týmto smerom
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16 , Svidník
Grant: 46 330,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142678
Vyvážené dieťa, vyvážená spoločnosť!
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola
Bratislavská 622/38 , Veľký Meder
Grant: 32 290,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142809
Náš región ako odraz spoločného vývoja a kultúry
Základná škola
SNP 1, Humenné
Grant: 35 470,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142887
Podpora a rozvoj digitálneho vzdelávania v Európe a posilnenie tvorby inkluzívnej školy
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej
M. R. Štefánika 3 , Krupina
Grant: 34 965,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000143160
Zvyšovanie digitálnych a jazykových zručností s využitím inovovaných metód v edukatívnom procese v materskej, základnej a základnej umeleckej škole
Spojená škola
Školská 478 , Zborov
Grant: 35 255,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000143538
Zábava ako forma učenia angličtiny
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
Sihelné 214 , Sihelné
Grant: 3 790,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000144231
Záleží (nám) na všetkých - dnes lokálne, zajtra globálne
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1, Košice
Grant: 35 675,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000144261
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola Kráľa Svätopluka
Dražovská 6, Nitra
Grant: 3 990,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000144417
Nech naša škola učí demokracii, ekológii i pohode
Gymnázium Lipany
Komenského 13 , Lipany
Grant: 26 620,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000144606
Všetko pre kvalitné vzdelanie
Základná škola s materskou školou
Rosina 624, Rosina
Grant: 16 795,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000145089
Become multilingual and adopt a sustainable way of thinking.
Spojená škola
Kollárova 17, Sečovce
Grant: 66 810,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000145872
Vízia školy a výchova k hodnotám
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
Bernolákova 18, Košice
Grant: 9 555,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000146128
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti cudzích jazykov
Základná škola s materskou školou
Do Stošky 8, Žilina
Grant: 3 470,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000146629
Agilná škola
Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského
Škultétyho 10, Košice
Grant: 21 165,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000147521
Otvorme brány!
Základná škola Mateja Bela
Kláštorná 4, Šamorín
Grant: 13 745,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000148128
Svet, otvor sa nám!
Základná škola
Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Grant: 35 780,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000148224
Otvorme sa svetu
Základná škola
Zámutov 531, Zámutov
Grant: 18 280,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000148721
Role of democratic schools in Visegrad context
Súkromná základná škola
Jarmočná 96, Ždaňa
Grant: 28 810,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000148965
Inovatívny učiteľ - motivovaný žiak
Základná škola s materskou školou
E. P. Bárdoša 235/50 , Habovka
Grant: 28 620,- EUR
2023-1-SK01-KA122-SCH-000149183
Sebapoznaním k tolerancii iných
Základná škola Dr. Ivana Dérera
Jelenia 16 , Bratislava
Grant: 23 760,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000114644
Chute Európy – nové zručnosti v hotelovej akadémii
Hotelová akadémia
Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Grant: 75 980,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000120754
Európska mobilita: prax a skúsenosti
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, Bratislava
Grant: 43 144,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000122478
Naprieč Európou za skúsenosťami v OVP
Stredná odborná škola technická
J. Švermu 1, Zvolen
Grant: 75 980,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000124786
Ďalší rozvoj odborného vzdelávania nás posúva vpred
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Grant: 71 280,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000126115
Ako zvýšiť kvalitu života na vidieku
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Grant: 38 883,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000126794
ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközépiskola
Ul.1.mája 1, Hurbanovo
Grant: 26 444,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000127768
Podporujeme zručnosti
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, Nitra
Grant: 48 504,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000130605
Vzdelávanie v kontexte európskych štandardov
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 1760/13, Žilina
Grant: 48 555,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000131092
Rozvíjame praktické zručnosti
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2, Žilina
Grant: 58 848,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000131443
Plagát ako výrazový prostriedok tvorby študenta - digitalizáciou k novému poznaniu v kreatívnom priemysle
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava
Grant: 92 469,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000131539
Remeslo má zlaté dno II
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
Grant: 103 249,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000131901
Zapni sa pre techniku
Stredná odborná škola technická
Levočská 40, Stará Ľubovňa
Grant: 59 213,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000132268
Prírodné bohatstvo regiónu Hont na tanieri
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
Grant: 82 456,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000132487
Digitálne vzdelaný absolvent na európskom trhu práce
Stredná zdravotnícka škola
Farská 23, Nitra
Grant: 70 696,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000132848
Moderní učitelia, moderná škola učiaca pre prax
Stredná odborná škola elektrotechnická
Celiny 536, Liptovský Hrádok
Grant: 64 283,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000133488
Praxou k dokonalosti
Obchodná akadémia
Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
Grant: 73 460,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000133908
Zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov SKKE
Súkromné konzervatórium
Zádielska 12, Košice
Grant: 69 748,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000135259
Poďme cestovať a objavovať
Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5, Bardejov
Grant: 57 008,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000136043
Poďme rozvíjať naše vedomosti a zručnosti
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová
Družby 554/64, Podbrezová
Grant: 54 102,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000136236
Krása bez hraníc
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, Bratislava
Grant: 61 045,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000138904
Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti priemyselných technológií
Stredná odborná škola priemyselných technológií
Učňovská 5, Košice
Grant: 27 962,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000140193
VET abroad equals new possibilities
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Orechová 53, Mostová
Grant: 43 679,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000142358
Uč sa a zaži Európu
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Grant: 54 981,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000142519
Košická akadémia na ceste do Európy II.
Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA
Tajovského 15, Košice
Grant: 42 880,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000143195
Rozvíjanie svojich vedomostí
Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12 , Poprad
Grant: 80 404,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000143239
Chceme byť v praxi úspešní
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230, Považská Bystrica
Grant: 59 096,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000147422
Rozvoj jazykových a odborných kompetencií v Európe
Stredná odborná škola pedagogická
Bottova 15A, Levoča
Grant: 64 499,- EUR
2023-1-SK01-KA122-VET-000149914
Multikulturalizmus vo vzdelávaní
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Mäsiarska 25, Košice
Grant: 60 100,- EUR

Neschválené prihlášky

2023-1-SK01-KA122-ADU-000116688
Inovatívny prístup v zmyslovému hodnoteniu a vývoju nových potravín
Slovenská potravinárska vedecko-technická spoločnosť
Koceľova 15, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-ADU-000126990
Zručnosti pre prírodu (SOSNA)
Legend Foto
Jánošíkova 2, Košice
2023-1-SK01-KA122-ADU-000129929
Interferenčné chyby v slovenskom jazyku u bulharských študentov
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-ADU-000147349
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov
Občianske združenie pre talentovaných
Orechová 2354/45, Humenné
2023-1-SK01-KA122-ADU-000149404
Rozvoj medzinárodnej školy lektorov a manažérov vo vzdelávaní
Learn & Lead Innovation, s. r. o.
Hlavná 7047/24, Biely Kostol
2023-1-SK01-KA122-SCH-000116270
Otváranie sa Európe
Základná škola
Ul. pohraničná 9, Komárno
2023-1-SK01-KA122-SCH-000120741
Za spoločným cieľom vlastnou cestou.
Základná umelecká škola Štefana Németha - Šamorínskeho, Németh - Šamorínsky István Művészeti Alapiskola
Parková 4, Šamorín
2023-1-SK01-KA122-SCH-000123844
Mysli zeleno, konaj zeleno
Základná škola
Nábrežná 95 , Nové Zámky
2023-1-SK01-KA122-SCH-000124102
Zdravý kruh
Základná škola
Ul. 8. mája 640/39 , Svidník
2023-1-SK01-KA122-SCH-000124583
Inovatívne a digitálne metódy v učení anglického jazyka a ďalších rôznych školských predmetov v iklúzívnych triedach
Základná škola s materskou školou
Dubová 1 , Bratislava
2023-1-SK01-KA122-SCH-000124953
Učíme sa digitálne
Zvonkohra Občianske združenie
Košická 10 , Kežmarok
2023-1-SK01-KA122-SCH-000125416
Pripravme sa na zmenu
Spojená škola
Slančíkovej 2, Nitra
2023-1-SK01-KA122-SCH-000126878
Post Covid Personal Restart
Základná škola s materskou školou
Jarná ulica 3168/13 , Poprad
2023-1-SK01-KA122-SCH-000127635
Z malej dedinky s veľkým srdcom do sveta
Základná škola s materskou školou
Oravská Polhora 130, Oravská Polhora
2023-1-SK01-KA122-SCH-000129029
Vytvorenie medzinárodných vzťahov v rámci STEM Education
LearnIT Academy o.z.
Hlavná 698/19, Vrakúň
2023-1-SK01-KA122-SCH-000129180
Development of intercultural and Erasmus project skills
Gymnázium
Opatovská cesta 7 , Košice
2023-1-SK01-KA122-SCH-000133401
Spoznajme sa navzájom.
Spojená škola Svätej Rodiny
Gercenova 10 , Bratislava
2023-1-SK01-KA122-SCH-000134109
The importance of small farms in the agro-tourism of the region
Gymnázium Ružomberok
Š. Moyzesa 21 , Ružomberok
2023-1-SK01-KA122-SCH-000137717
Šťastný žiak - šťastný učiteľ a vice versa
Spojená škola
Mierová 134, Svit
2023-1-SK01-KA122-SCH-000138934
Smerom k modernejšej škole pre všetkých žiakov aj v menej rozvinutom regióne Orava
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
Hviezdoslavova 823/7 , Trstená
2023-1-SK01-KA122-SCH-000139213
Prekonávanie predsudkov a búranie spoločenských bariér prostredníctvom osobného kontaktu s históriou a kultúrou inej krajiny EU.
Gymnázium Andreja Sládkoviča
M. R. Štefánika 8, Krupina
2023-1-SK01-KA122-SCH-000140665
The power of sport
Základná škola
Saratovská 85 , Levice
2023-1-SK01-KA122-SCH-000141497
Športom k globálnej jednote mládeže
Základná škola
Školská č. 299/11, Skýcov
2023-1-SK01-KA122-SCH-000142918
Individuálna podpora učiteľov ako motivačný a hnací prvok zmien v školstve
EduPoint - regionálne projekty
Prejtská 63/66 , Dubnica nad Váhom
2023-1-SK01-KA122-SCH-000143292
Učíme sa navzájom!
Základná škola s materskou školou
Kotešová 378 , Kotešová
2023-1-SK01-KA122-SCH-000146440
3D IT
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Kyslá 214 , Hodruša-Hámre
2023-1-SK01-KA122-SCH-000146913
Smerom k novým horizontom: Implemetovanie IKT nástrojov vo výučbe anglického jazyka
Súkromná základná škola FUTURUM
1. mája 169/9 , Trenčín
2023-1-SK01-KA122-SCH-000147705
Európski žiaci komunikujú a cestujú trvalo udržateľným spôsobom; napredujú v inkluzívnom prostredí
Spojená škola Dudince
Ľ. Štúra 155 , Dudince
2023-1-SK01-KA122-SCH-000148729
Digital competences for better education
Súkromná spojená škola
M. Falešníka 6, Prievidza
2023-1-SK01-KA122-VET-000115532
Odborná prax a profesionálny rozvoj v Írsku
Obchodná akadémia
Kukučínova 2, Trnava
2023-1-SK01-KA122-VET-000115956
Naša škola ťa nenaučí všetko, ale ak využiješ príležitosť - zúčastniť sa Erazmus+ posunie ťa vpred a pripraví na život.
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Hattalova 968/33, Námestovo
2023-1-SK01-KA122-VET-000116079
Perfect Design - získanie nových zručností a poznatkov v odboroch - kozmetik, kozmetička, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1202/14, Dolný Kubín
2023-1-SK01-KA122-VET-000118700
Pracovať v EU - náš cieľ
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000122359
Spoznávajme prax v Írsku - získavanie praktických skúsenosti, rozvíjanie jazykových zručností a upevňovanie medzikultúrnych vzťahov
Obchodná akadémia
Myslenická 1, Pezinok
2023-1-SK01-KA122-VET-000122458
Choď, nauč sa, príď a zmeň!
Stredná zdravotnícka škola sv. Frantiska z Assisi
Horná 137, Čadca
2023-1-SK01-KA122-VET-000122958
Viva l'arte - mladí hudobníci na ceste za poznaním
Konzervatórium
Tolstého 11, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000123176
Zvýšenie kvality vyučovania elektrotechnických predmetov odbornou stážou v Španielsku
Stredná odbora škola strojnícka
Športovcov 341/2, Považská Bystrica
2023-1-SK01-KA122-VET-000123528
Dunajská Streda na európskych cestách internacionalizácie
Spojená škola
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
2023-1-SK01-KA122-VET-000123725
Budúci odborníci v Európe
Súkromná stredná odborná škola s VJM - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda
2023-1-SK01-KA122-VET-000123910
Partnership for Rural Improvement and Development in Europe after COVID-19 (PRIDE)
Občianske združenie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2023-1-SK01-KA122-VET-000123978
Lepšie zručnosti – lepšie príležitosti pre všetkých
Obchodná akadémia - Kereskedelmi akadémia
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
2023-1-SK01-KA122-VET-000123991
Médiá a informácie hýbu svetom
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000124522
My first work experience abroad
Spojená škola
Kollárova 17, Sečovce
2023-1-SK01-KA122-VET-000124738
Otvorme brány odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Námestie slobody 12, Sobrance
2023-1-SK01-KA122-VET-000125540
Špecifiká českej orgánovej hudby 20. storočia
Súkromné konzervatórium
Krčméryho 2, Nitra
2023-1-SK01-KA122-VET-000126092
Zaži zahraničie, získaj zručnosti, prehĺbenie vedomostí- prax pre žiakov strednej školy
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Školská 5, Brezno
2023-1-SK01-KA122-VET-000126289
Zahraničnou praxou k lepšiemu modernému vzdelávaniu
Obchodná akadémia
Kapušianska 2, Michalovce
2023-1-SK01-KA122-VET-000126295
Nové technológie bez hraníc
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
2023-1-SK01-KA122-VET-000127969
Veni, vidi, cognovi - moderné vzdelávanie v odbore mechanik hasičskej techniky
Stredná odborná škola technická
Kukučínova 23, Košice
2023-1-SK01-KA122-VET-000128154
Odborné stáže žiakov technických odborov vo Švédsku a Chorvátsku
Stredná odborná škola
T. Vansovej 32, Prievidza
2023-1-SK01-KA122-VET-000128693
So zeleným tímom za hranice všednosti
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul.SNP 5, Zlaté Moravce
2023-1-SK01-KA122-VET-000128710
Odborné zručnosti - úspech v praxi
Stredná odborná škola agrotechnická
Tovarnícka 1632, Topoľčany
2023-1-SK01-KA122-VET-000129006
Udržateľný produktový dizajn
Súkromná škola umeleckeho priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000129909
Rozvoj špecifických zručností a podpora adaptability žiakov a absolventov Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice v inom ako domácom prostredí formou mobility
Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Exnárova 8, Košice
2023-1-SK01-KA122-VET-000130272
Odborná príprava pre našu budúcnosť
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33, Giraltovce
2023-1-SK01-KA122-VET-000130836
ABSOLUT LOOK multikultúrne 2 - rozšírenie a skvalitnenie odborných kompetencií žiakov študijného odboru kozmetik Strednej odbornej školy služieb, Košická 20 v Prešove
Stredná odborná škola služieb
Košická 20, Prešov
2023-1-SK01-KA122-VET-000131175
EuroMobilita - náš úspech.
Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000131246
Chcem vedieť viac
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice
2023-1-SK01-KA122-VET-000131252
Európske vedomosti pre našu budúcnosť
Stredná odborná škola techniky a služieb - Muszaki es Szolgaltatoipari Szakközépiskola
J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
2023-1-SK01-KA122-VET-000131357
Vzdelávanie pre budúcnosť
Spojená škola
Štefánikova 64, Bardejov
2023-1-SK01-KA122-VET-000131618
Od národného k medzinárodnému
Spojená škola
Masarykova 24, Prešov
2023-1-SK01-KA122-VET-000131795
Získavanie pracovných skúseností v Írsku
Súkromná obchodná akadémia DSA
Nám. Matice slovenskej 23, Žiar nad Hronom
2023-1-SK01-KA122-VET-000131815
Nové techniky v odbornom vzdelávaní
Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23, Žilina
2023-1-SK01-KA122-VET-000131829
Odborné vzdelávanie a jeho riadenie v kontexte doby - učiteľ 21
Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1, Trnava
2023-1-SK01-KA122-VET-000131887
Medzinárodné skúsenosti v odbornom vzdelávaní
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Novozámocká 220, Nitra
2023-1-SK01-KA122-VET-000132651
Rozvoj digitálnych a jazykových kompetencií v odbornom ekonomickom vzdelávaní
Obchodná akadémia
Bernolákova 2, Martin
2023-1-SK01-KA122-VET-000133236
Skvalitnenie výučby sklárskeho dizajnu
Škola umeleckeho priemyslu Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000133778
Za kvalitou pre dobro spoločnosti
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797, Trnava
2023-1-SK01-KA122-VET-000133897
Naučme sa pre život viac
Spojená škola internátna
M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2023-1-SK01-KA122-VET-000133973
Umenie bez hraníc
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika
Vajanského 23, Levice
2023-1-SK01-KA122-VET-000134640
Otvárame dvere do sveta - nové zručnosti a skúsenosti v hotelierstve
Hotelová akadémia
Malinovského 1, Brezno
2023-1-SK01-KA122-VET-000135026
Zelená nádej
Stredná odborná škola lesnícka
Akademická 16, Banská Štiavnica
2023-1-SK01-KA122-VET-000135563
Poznávaním umenia znamená byť o krok vpred
Škola umeleckého priemyslu
Slavkovská 19, Kežmarok
2023-1-SK01-KA122-VET-000136363
Mladí veterinári praxujú v krajinách EU
Stredná odborná škola veterinárna
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice
2023-1-SK01-KA122-VET-000136668
Stredoškoláci zo Zlatých Moraviec objavujú cestovaním po Európe vedomosti a nové zručnosti v odbornom vzdelávaní!
Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
2023-1-SK01-KA122-VET-000136928
Chcem byť ešte lepší ako som
Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
2023-1-SK01-KA122-VET-000136987
Be ready for your future profession
Spojená škola
Centrálna 454, Svidník
2023-1-SK01-KA122-VET-000137080
Dobrí remeselníci okolo sveta
Stredná odborná škola technická
Hviezdoslavova 5, Rožňava
2023-1-SK01-KA122-VET-000137964
Spolu sme silnejší
Stredná odborná škola
Hlavná 425, Hnúšťa
2023-1-SK01-KA122-VET-000137988
Dualisti do Europy 23
Volkswagen Slovakia, a.s.
Jána Jonáša 1, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000138565
Zahraničná odborná stáž študentov
Obchodná akadémia
Mládežnícka 158/5, Sereď
2023-1-SK01-KA122-VET-000138961
Rozvoj odborných kompetencií žiakov v európskom pracovnom prostredí.
Stredná odborná škola technická
Okružná 693, Čadca
2023-1-SK01-KA122-VET-000140153
Zlepšuj sa, študuj a pracuj v zahraničí
Stredná odborná škola- Szakközépiskola
J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
2023-1-SK01-KA122-VET-000140428
ODBORNÉ VZDELANIE SPÁJA
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mierová 1973, Humenné
2023-1-SK01-KA122-VET-000140891
Pracovná skúsenosť ako kľúčový krok k sebauvedomeniu, diverzite a tolerancii
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul. 17.novembra 2701, Čadca
2023-1-SK01-KA122-VET-000141555
Praxou k lepším výsledkom
Obchodná akadémia
Komenského 1, Humenné
2023-1-SK01-KA122-VET-000141942
Mosty umenia
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
Skuteckého 27, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA122-VET-000142284
Spolupráca a rozvíjanie zručností v Prahe
Stredná odborná škola polytechnická
Sládkovičova 104, Ružomberok
2023-1-SK01-KA122-VET-000142901
Poklady portugalskej kuchyne
Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
2023-1-SK01-KA122-VET-000143349
Bezpečnosť v srdci Európy
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
Vranovská 4, Bratislava
2023-1-SK01-KA122-VET-000143360
Odborná prax európskeho študenta
Obchodná akadémia
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2023-1-SK01-KA122-VET-000144405
Škola Senca na ceste medzinárodnenia
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
Lichnerova 71, Senec
2023-1-SK01-KA122-VET-000144534
Naprieč Európou za zlepšením zručností učiteľov a budúcich učiteľov
Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
2023-1-SK01-KA122-VET-000144631
Profesionálny rozvoj trénerov zdravia vo svetle európskych trendov
Zhiva, j.s.a
Veľká okružná 38, Žilina
2023-1-SK01-KA122-VET-000146033
Poznávanie nových trendov dôležitých pre profesijný rast učiacich sa v odbore gastronómie obchodu a služieb
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
SDH 3, Prešov
2023-1-SK01-KA122-VET-000146287
Hudba nás spája
Konzervatórium
Timonova 2, Košice
2023-1-SK01-KA122-VET-000146915
Improving and promoting the knowledge and attitudes of health professionals
Vita pro Scientia et Humanitate
Eötvösova2706/52 , Komárno
2023-1-SK01-KA122-VET-000147725
Nové výzvy v umeleckom priemysle
Škola umeleckého priemyslu
Scota Viatora 6, Ružomberok
2023-1-SK01-KA122-VET-000147899
Odborné stáže pre skvalitnenie vedomostí a zručností žiakov v oblasti doprava a elektrotechnika
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, Martin
2023-1-SK01-KA122-VET-000148198
Praktické sestry v praxi
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
Kláštorská 24A, Levoča
2023-1-SK01-KA122-VET-000148708
Ochutnajme svet
Hotelová akadémia
Štefánikova 2, Humenné
2023-1-SK01-KA122-VET-000148799
Zdokonaľovanie odborných zručností záhradníkov za hranicami Slovenska
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23, Košice
2023-1-SK01-KA122-VET-000149406
Rozvoj odborných kompetencií študentov a učiteľov s európskym rozmerom
Obchodná akadémia
F. Madvu 2, Prievidza