Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Študent, poberajúci sociálne štipendium, dostane na stáž grant na štúdium, plus navýšenie 150 € mesačne (príspevok pre študentov zo znevýhodneného prostredia). Ostatní študenti bez sociálneho štipendia dostanú ku grantu príspevok na stáž vo výške 100 €.
    Príklad:
    Stáž - študent bez sociálneho štipendia ide na stáž do Talianska – mesačný grant bude 490 € (podľa sadzieb grantov v závislosti od krajiny) + navýšenie grantu o 100 € (platí pre všetkých študentov v prípade stáže) = 590 €.

    Stáž - študent so sociálnym štipendiom ide na stáž do Talianska – mesačný grant bude 490 € (podľa sadzieb grantov v závislosti od krajiny) + navýšenie grantu o 150 € (platí pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia) = 640 €.