Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Prijímatelia grantu zo Spojeného kráľovstva môžu pokračovať v projektoch schválených v rámci programu Erasmus+ (2014 – 2020) až do ich ukončenia aj v prípade, že sa tak stane po roku 2020. Znamená to, že britskí študenti a ostatní účastníci môžu naďalej vycestovať na mobilitu do ostatných programových krajín, teda aj na Slovensko (krajín EÚ, Lichtenštajnska, Nórska, Islandu, Turecka, Severného Macedónska a Srbska) až do ukončenia projektu alebo do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov. Voľný pohyb medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončí 31. decembra 2020. 
    To znamená, že:
    · ak Váš pobyt na Slovensku presahuje 3 mesiace, musíte sa čo najskôr zaregistrovať na miestnom oddelení cudzineckej polície;
    · všetci štátni príslušníci Spojeného kráľovstva musia získať nový pobytový preukaz pre štátnych príslušníkov tretích krajín (krajín mimo EÚ) (Povolenie na pobyt);
    · ak máte štandardný pobytový preukaz EÚ, musíte si ho do 30. júna 2021 vymeniť za preukaz mimo EÚ (Povolenie na pobyt).