Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • V prípade OLS rozoznávame OLS hodnotenie a OLS kurz. V OLS sú zatiaľ k dispozícii tieto jazyky – anglický, bulharský, český, dánsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, španielsky, švédsky alebo taliansky.

    Pre VŠ - jazykové hodnotenie OLS je pre študentov VŠ povinné. Počet licencií vysokej škole prideľuje národná agentúra. Všetci študenti, študujúci alebo pracujúci v spomínaných jazykoch, sú povinní prejsť jazykovým hodnotením pred začiatkom a na konci mobility. Tým študentom, ktorých jazyková úroveň nie je dostačujúca, alebo tým, ktorí sa ešte viac chcú zdokonaliť v jazyku, môže vysoká škola poskytnúť licenciu na jazykový kurz.
    Pre OVP – jazykové hodnotenie OLS (pred a po skončení mobility) je povinné pre všetkých účastníkov mobility, ktorých mobilita trvá min. 19 dní a ich komunikačným jazykom bude jeden z vyššie uvedených jazykov. Odporúčame pridelené licencie využiť v plnej miere, teda prideliť licencie aj na OLS kurz a dohliadnuť na to, aby žiaci túto jazykovú prípravu absolvovali.