Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Do systému Mobility Tool+ v priebehu projektu vkladáte informácie o jednotlivých mobilitách. Aktivity, ktoré ste realizovali pred samotnou vzdelávacou aktivitou a po nej, budete uvádzať až v záverečnej správe projektu, ktorú budete predkladať po ukončení kontraktačného obdobia.