Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Podľa nového Bodového imigračného systému môžu občania EÚ prichádzajúci do Spojeného kráľovstva v rámci programu Erasmus+ v prípade krátkodobého štúdia (menej ako 6 mesiacov) absolvovať mobilitu bez nutnosti žiadať o študentské víza. V tomto prípade budú postupovať podľa pravidiel pre návštevy.