Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, je to možné. V rámci programu Erasmus+, KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, môže prihlášku podať aj koordinátor tzv. národného konzorcia, ktoré tvoria minimálne 3 subjekty aktívne pôsobiace v jednom zo sektorov vzdelávania, ktoré majú sídlo na Slovensku. Konzorcium má umožniť menším organizáciám spojiť svoje sily pri príprave kvalitného projektu a zvýšiť tak mieru jeho dopadu na cieľové skupiny.