Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Nie. Pri hodnotení prihlášky rozhoduje jej kvalita, nie výška žiadaného grantu.