Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno. Mobilita do tzv. partnerských krajín je však možná iba v sektore VŠ.