Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, je to možné. Koordinátor alebo partner konzorcia môže byť súčasťou viacerých rôznych konzorcií podaných v rámci jednej Výzvy, ak prihlášky nie sú rovnaké alebo podobné. Dvojité financovanie rovnakých alebo podobných prihlášok nie je prípustné.