Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno. Organizácia je oprávnená v danom sektore podať len 1 prihlášku v rámci jednej Výzvy na podanie návrhov, preto je potrebné všetky mobility (rôznych typov a pre rôznych účastníkov) za daný sektor, ktoré majú prispieť k naplneniu cieľov z jej Európskeho plánu rozvoja, naplánovať do jednej prihlášky príslušného sektora.