Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Musí podpísať Zmluvu o stáži (Learning Agreeement for Traineeships) so študentom a vysielajúcou vysokou školou v zahraničía zabezpečiť študentovi mentora, ktorý bude na jeho stáž dozerať.