Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, môže. Erasmus+ mobility sa môže zúčastniť každý študent, ktorý je riadne zaregistrovaný a zapísaný na vysokej škole na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (až po úroveň doktorátu vrátane).Vysoká škola si ale pri výbere študentov na mobilitu môže stanoviť prioritu, že prednostne bude vysielať študentov denného štúdia.